ENERGIATÕHUSUS JA TAASTUVENERGIA

Finnfoam on energiatõhusate tarindilahenduste teerajaja. Me soovime edendada hoonete energiatõhusust ning aidata vähendada nende energiatarbimist ja süsinikdioksiidi heitkoguseid. Hästi soojustatud hoone on kõige alus.

Arendame pidevalt oma tooteid ja tehnoloogiat vastutustundlikumaks, et saaksime ehituse olelusringi jooksul mõjutada süsinikujalajälge. Oleme teerajaja ka kvaliteedi- ja keskkonnaküsimustes.

HÄSTI SOOJUSTATUD MAJA ON KESKKONNATEGU 

Finnfoam pakub tarinditele tõhusaid soojustuslahendusi. Finnfoami toodetega saate majad ohutult soojustada energiatõhusateks. Tooted on tõhusad ja pikaajalised, säästes energiatarbimist kogu oma olelusringi jooksul. 

Madala süsinikujalajälje seisukohalt on kõige olulisemad tegurid hoone kasutusaegse energiatarbimise langetamine koos tarindite energiatõhususe ja pikaealisusega.

VASTUTUSTUNDLIKUM TULEVIK EHITUSES

Arendame pidevalt oma tooteid ja tehnoloogiat vastutustundlikumaks, et saaksime ehituse olelusringi jooksul mõjutada süsiniku jalajälge. 

OLELUSRINGI SÜSINIKUJALAJÄLG

Olelusringi hindamisel (LCA) analüüsitakse keskkonnamõju ja loodusvarade tarbimist, st ehitiste ökoloogilist kestlikkust. Olelusringi hindamisel pööratakse tähelepanu ehitise kogu olelusringile alates tooraine hankimisest kuni olelusringi lõpuni. Lugege, kuidas Finnfoam saab ehituse olelusringi jooksul süsinikujalajälge mõjutada nii oma tegevuse kui ka meie tootelahenduste kaudu.

EHITUSE KESKKONNAHINDAMISSÜSTEEM BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on rahvusvaheline keskkonnahindamissüsteem, mida kasutatakse hoonete ökoloogilise, sotsiaalse ja majandusliku vastutustundlikkuse hindamiseks. Finnfoam Oy soojustuslahendused aitavad meie klientidel saada hoonele BREEAM sertifikaati.

TEERAJAJA KVALITEEDI- JA KESKKONNAKÜSIMUSTES

Finnfoami toodete kohta on koostatud RTS EPD keskkonnadeklaratsioonid alates 2013. aastast. Keskkonnadeklaratsioonides esitatakse andmed ehitusmaterjalide kohta, mida kasutatakse ehitiste olelusringi hindamise arvutustes.

TAASTUVENERGIA

Finnfoami põhieesmärk on pakkuda klientidele madalat energiatarbimist võimaldavaid lahendusi. Tarindite energiatõhusus tagab hoonetes madala energiatarbimise, mis puhul seda on võimalik saavutada mõistliku suurusega taastuvenergia tootmisseadmetega.

Finnfoam on tehaste energiatõhususse investeerinud terve käesoleva sajandi.