BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on rahvusvaheline sertifitseerimissüsteem, mida kasutatakse hoonete ökoloogilise, sotsiaalse ja majandusliku vastutustundlikkuse hindamiseks. BREEAM suunab hoone projekteerimist, ehitamist ja kasutamist ning arvestab hindamisel riigipõhiseid erinevusi õigusaktides, tingimustes ja tavades.

Materjalide valik mängib BREEAM punktide saamisel suurimat rolli. Finnfoam Oy soojustuslahendused aitavad meie klientidel saada BREEAM sertifikaati hoonele järgmistes BREEAM-nõuete valdkondades, tuginedes BREEAMi dokumendile International New Construction 2016:

ENERGIATÕHUSUS 

Energiatõhusus (ENE 01)

Eesmärk:
Pakkuda välja ideid ja julgustada ehitama hooneid, milles minimeeritakse funktsionaalset energiatarbimist, primaarenergia tarbimist ja süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Kuidas Finnfoam saab aidata:

 • Finnfoami hallitusvaba plastipõhine soojustusmaterjal võib vähendada hoonete soojusleket, st vähendada tõhusalt tarindite soojuskadu ja muuta hooned seeläbi struktuurselt energiatõhusamaks. Energiatõhususel on ka suur mõju hoone olelusringi keskkonnamõjule (vt materjalid).

MATERJALID

Olelusringi keskkonnamõjud (Mat 01) ning vastutustundlikud materjaliallikad ja soojustus (Mat 03, Mat 04)

Eesmärk:
Kaardistada ja julgustada kestlike ja asjakohaste olelusringi hindamisvahendite kasutamist ning sellest tulenevalt madala keskkonnamõjuga ehitusmaterjalide (sh materjalides sisalduva süsiniku) kasutamist kogu hoone olelusringi jooksul.

Kuidas Finnfoam saab aidata:

 • Kõigi meie toodete kohta on koostatud  Soome Ehitusteabe Fondi RTS EPD keskkonnadeklaratsioonid (EPD, Environmental Product Declaration)​​​​​​.
 • Finnfoami soojustusega tarindid ei vaja eraldi auru- ega tuuletõket, mistõttu nende abil saavutatakse kokkuhoidu ka muude materjalide osas.
 • Finnfoam Oy kasutab sertifitseeritud ja auditeeritud ISO 9001 kvaliteedisüsteemi ning ISO 14001 keskkonnasüsteemi.

    ISO 9001   (PDF, 543 kB)
     ISO 14001   (PDF, 543 kB)
   
 • Meie tooted on CE-märgisega

PROJEKTIJUHTIMINE

Vastutustundlikkus (Man 03)

Eesmärk:
Kaardistada ja eelistada vastutustundlikult tegutsevaid ehitusobjekte.

Kuidas Finnfoam saab aidata:

 • Kõik Soomes müüdavad Finnfoam Oy soojustusmaterjalid on toodetud Soomes.
 • Finnfoam Oy tootevalikus on kõik plastipõhised soojustustooted, mistõttu saame tarnida samas koormas erinevaid plastipõhiseid soojustusmaterjale. See vähendab transpordivajadust.    Tutvuge meie toodetega!   
 • Finnfoam Oy:n soojustusmaterjalid pakitakse keskkonda võimalikult vähe koormavasse pakendisse. Ehitusobjektidele toimetatavad suuremad kogused on võimalik pakkida lihtsalt kaubaalustele.  Finnfoam soojustuspaketid tarnitakse kaubaalustel, mille klotsideks on Finnfoam plaatide ribad, mida saab kasutada soojustusena.

TERVIS JA HEAOLU

Siseõhu kvaliteet (Hea 02)

Eesmärk:
Kaardistada ja julgustada tervisliku sisekeskkonna loomist.

Kuidas Finnfoam saab aidata:

 • Meie soojustusmaterjalidel on Rakennustietosäätiö RTS poolt määratud parim ehitusmaterjali saasteklass M1.
 • Finnfoam soojustusmaterjalidest ei eraldu tervisele kahjulikke osakesi ega gaase.

JÄÄTMEKÄITLUS

Ehitusobjekti jäätmekäitlus (Wst 01)

Eesmärk:
Edendada ressursitõhusust ehitusjäätmete tõhusa ja asjakohase käitlemise kaudu.

Kuidas Finnfoam saab aidata:

 • Finnfoam Oy-l on plastisolatsioonijäätmete ringlussevõtu süsteem. Plastisolatsiooni jäätmed kogutakse FF ringlussevõtukottidesse nii ehitusplatsidelt kui ka rauakauplustest ning taaskasutatakse toorainena Salo tehases. FF ringlussevõtukotti võib paigutada kõik EPS, XPS ja PIR soojustusmaterjali lõikejäätmed, üleliigsed tükid ning pakkematerjali stüroksi ja polüetüleeni või polüpropüleeni vahtplastid, olenemata nende tootjast. Soojustusmaterjali pinnal olev paber, alumiinium, niiskus või mustus ei ole probleemiks. Fenoolisolatsiooni, PVC-plasti ega muid ehitusmaterjale ei tohi ringlussevõtukotti panna. FF ringlussevõtukott vähendab jäätmete hulka ehitusopbjektil.        Loe lähemalt FF ringlussevõtukoti kohta.