VASTUTUSTUNDLIKUM TULEVIK EHITUSES

Ehituses on viimased aastakümned suures osas kehtinud minimaalne regulatsioonitase, mis on endiselt tagasihoidlik näiteks soojustusnõuete või U-väärtuste osas. Tõelise nullenergia või passiivse tasemeni soojustatud hoone  vähendab oma eluea jooksul tohutul hulgal heitkoguseid.

Meie Finnfoamis soovime olla aktiivselt kaasatud kestlikuma ja vastutustundlikuma ehitusvaldkonna loomisesse. Meie tooted avaldavad märkimisväärset vähendavat mõju hoonete heitkogustele tarindite energiatõhususe kaudu. Usume, et oma energiatõhusate lahenduste ja enda eeskujuga saame mõjutada kogu valdkonna tulevikku.

KESKKONNAMÕJU JA RINGLUSSEVÕTUGA ARVESTAMINE

Finnfoamis võetakse keskkonnamõju ja ringlussevõttu arvesse nii tootekujunduses kui ka tootmises. Me arendame pidevalt oma tooteid ja tootmist, et keskkonnamõju vähendada.

  • Kasutame sertifitseeritud ja auditeeritud ISO 9001 kvaliteedi- ja ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteeme.
  • Finnfoami toodete kohta on alates 2013. aastast koostatud  Soome Ehitusteabe Fondi RTS EPD keskkonnadeklaratsioonid.
  • Finnfoami tooted on heaks kiidetud kasutamiseks Luigemärgisega objektidel.
  • Finnfoams on CE-märgisega tooted, mille kvaliteeti jälgivad nii ettevõttesisesed kui sõltumatud kontrollid.

Finnfoam soojustusmaterjali tootmisprotsessis ei ole enam kui 30 aasta jooksul tekkinud plastijäätmeid, kuna kõik plaatide töötlemisjäätmed ja kvaliteedivigadega plaadid on meie tootmise ringlussevõtuliinidel uuesti tooraineks taaskasutatud. Nüüd on ka meie klientidel ja partneritel võimalik soojustusjäätmeid hõlpsasti ringlusse võtta  FF-Ringlussevõtukott.

Finnfoami väljatöötatud tootmistehnoloogias kasutatakse agendina teiste tööstusharude kõrvalsaadusena tekkivat süsinikdioksiidi, mida Finnfoam on taaskasutanud üle 20 aasta. Olime esimene tootja maailmas, kes kasutas agendina süsinikdioksiidi väärisgaaside asemel kogu oma tootmises.

TAASTUVENERGIA KASUTAMINE

Oleme muu hulgas rakendanud järgmisi meetmeid:

  • Meie tehastes Salos ja Leedus Kaunases toodavad energiat meie enda päikeseelektrijaamad.
  • Finnfoam kontsern on investeerinud tuuleenergiasse.
  • Kristinehamni tehases Rootsis toodetakse auru ja soojust hakkepuidu ja muu bioenergia abil.
  • Salo ja Leedu tehastes taaskasutatakse tootmisseadmetest eralduvat heitsoojust tõhusalt ja kantakse tänu meie enda väljatöötatud jahutus- ja küttesüsteemile üle sinna, kus soojust vajatakse.

KESTLIK JA VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS

Kestlik ja vastutustundlik ettevõtlus on meie jaoks oluline. Soovime olla usaldusväärne tööandja, valdkonna asjatundja ja koostööpartner. Püüame tegutseda vastutustundlikult väärtusahela erinevates etappides ning arvesse võtta majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid mõjusid. Investeerime oma personali pädevusse ja arendame väärtusahela funktsionaalsuse tugevdamiseks pidevalt uusi innovatiivseid lahendusi.