LISASOOJUSTUS  FINNFOAMI ABIL

Lisasoojustust saab teostada tavaliste poolsulundiga  FINNFOAM soojustusplaatide või FF-PIR polüuretaanplaatide abil. Kui soovitakse hakkama saada võimalikult vähese tarindite suurenemisega, kasutatakse 40 mm paksust FF-PIR ALS- renoveerimisplaati, mille servas on valmis soon 20×100 mm puitliistule. 

FINNFOAMist ja vuugivahust ning vuukide aurutõkketeipidest tekib ühtne ja tihe soojustus, mis toimib samaaegselt ka aurutõkkena. FINNFOAMi poorne struktuur on täiesti ühtne ja suletud ning see toimib seetõttu tarindis ka aurutõkkena. FINNFOAMiga lisasoojustamisel tuleb alati arvestada, et FINNFOAM moodustab tarindis uue aurutõkke, mistõttu tarindi vana aurutõke tuleb augustada (umbes 10 auku/m2) või eemaldada. Suletud pooride tõttu ei saa FINNFOAMi sees tekkida hallitust, mida on kontrollitud VTT hallitustestidega.

Lisasoojustust on FINNFOAM soojustusega kiire ja lihtne paigaldada.

Kui renoveerida vanade määruste (kehtisid aastatel 1985…2003) kohane sein (U-väärtus 0,28) näiteks 50 mm paksuse FINNFOAM soojustusega, paraneb seina soojustusvõime üle 30%. Uue seina U-väärtuseks tuleb umbes 0,20 W/ (m2 K). Tegelikult võib paranemine olla oluliselt suurem, kuna samaaegselt suureneb tarindi tihedus. Puitkarkassmaja keskmine õhulekkearv on 4. Kui tiheduse suurendamisega väheneb õhulekkearv üheni, väheneb eramaja energiakulu juba 15 % ainuüksi tiheduse suurenemise tulemusena. U-väärtuse arvutamisel ei võeta arvesse konstruktsiooni tihedust (õhulekkearvu). Tänapäeval on alati soovitatav maksimeerida soojustuse paksust lisasoojustusobjektidel – kus vaid võimalik – sest see toob kaasa otsese kokkuhoiu nii kütteenergiakulus kui ka kasutusaegsetes süsinikdioksiidi heitkogustes.

Esimene plaadikiht lõigatakse talade vahele, jättes 10 mm vahuvarud.

Veel vanemate seinte soojustusvõime paraneb suhteliselt veelgi rohkem. Kui vanas seinas on poorset soojustust u 10-12 cm, saab seina soojustusvõimet Finnfoam S40 renoveerimisplaadi abil parandada üle 50%. Seina U-väärtuseks tuleb 0,25.

Seintes alustatakse soojustust alati nurgast ja see kinnitatakse FINNFOAM soojustuse siseküljele sõrestikulauaga, mis toimib ka sisevoodri kinnitusalusena. Enne sisevoodri paigaldamist tuleb tihendada plaatide üla- ja alaservad ning läbiviigud painduva PU vahu ja aurutõkketeibiga. Tarindi tihedus on osa energiatõhususest ja tagab selle niiskustehnilise toimivuse! Tarindi U-väärtuse arvutamise skeemis ei arvestata tihedust.

FINNFOAM plaate on meeldiv käsitseda ja vaibanoa või käsisaega töödelda. Plaadid ei tolma ega murene.

Teine plaadikiht paigaldatakse katusetalade suhtes risti, et minimeerida võimalikud külmasillad.
Sisevooderduse sõrestik kinnitatakse laetalade külge. Kasutatavate kruvide pikkus peab olema vähemalt kahekordne kinnitatava plaadi paksus.