FINNFOAM – TUGEV JA VEEKINDEL

FINNFOAM on pressitud polüstüreen ehk XPS soojustusmaterjal, mis säilitab soojustusvõime ka keerulistes keskkonnatingimustes.  Selle eripära on pooride täielikult suletud ja ühtlane struktuur, mis tagab hea soojustuse ja tiheduse. FINNFOAM muudab lisaks soojustusele lihtsamaks ka muid ehitustööde etappe ning tagab kvaliteetse ja energiatõhusa lõpptulemuse. FINNFOAMi abil ehitatud tarinditele ei tule auru- ja tuuletõket eraldi paigaldada ning mitu ehitustööde etappi saab sooritada ühe paigaldusega. FINNFOAM plaadid on täiesti hallituskindlad, mida tõestab ka Soome Tehnikauuringute Keskuse VTT kõige rangem hallituskindluse test.

TOOTENIMEDE LÜHENDID:

FI = sirge servaga, FL = poolsulundiga, FK = sulundiga, HU = freeistud ja soonestatud, CW = keldrisein, URA = soonestatud plaat

MITMEOTSTARBELINE SOOJUSTUS – TORUSÜVENDIST KATUSENI

Kogu tootevalik sobib nii külmatõkkeks kui põrandate, lagede ja seinte soojustuseks ning erinevate objektide lisasoojustuseks. Külmatõkkena ja põranda soojustusena talub FINNFOAM suurepäraselt niiskust, külma ja koormust. Soojustuse kõige olulisem omadus on selle töökindlus, mis tähendab, et selle soojustusvõime ei tohi aja jooksul halveneda. Külmatõkke puhul tuleb alati teatada ka külmumis- ja sulamiskindlusega seotud omadused. Hea näide FINNFOAMi usaldusväärsusest on näiteks võit TM Rakennusmaailma külmatõkketestis sügisel 2011.

Finnfoami on usaldatud keerukatel objektidel alates raudteedest avalike hoonete, kaubanduskeskuste ja tööstusrajatisteni juba peaaegu 40 aastat. Olemas on suurepärased lahendused ka haldushoonete, kortermajade, eramute, renoveerimis- ja taristusprojektide jaoks.
 

Selles lõigus tutvustatakse FINNFOAM soojustusmaterjale ja nende omadusi. Kasutusvõimaluste jaotises tutvustatakse põhjalikumalt nende kasutust erinevatel objektidel.

PÕHIPLAATIDE MÕÕTMED JA LIIGID

FINNFOAM on erakordselt mitmekülgne soojustusmaterjal. Samad tavalised isolatsiooniplaadid sobivad mitmesugustele objektidele ja otstarveteks – alates külmakaitsest kuni aluspõrandate, vahelagede, katuste ja seinte täiendavaks soojustuseks jne.

UUDIS! Tootevalikusse kuuluvad ka kuni 300 mm paksused alusplaadid (FI ja FL). Paksud plaadid kiirendavad oluliselt tööd ehitusobjektil, kuna paigaldatavate plaatide kihtide arv on väiksem.

Plaadi mõõtmed:

Sirge servaga, FI: 600×2500 mm = 1,50 m2

Poolsulundiga, FL (kasulikud mõõtmed): 585×2485 mm = 1,45 m2

Paksus: 20 mm – 300 mm

Tuleklass:: NPD

Materjal: pressitud polüstüreen (XPS)

Pooristruktuur: ühtlane ja suletud, veekindel

FINNFOAM soojustuserimaterjalide minimaalne tellimiskogus on 100 m3.

KOOSTIS JA STRUKTUUR

KOOSTIS

FINNFOAM on poorne plast, mille peamine tooraine on polüstüreen Polüstüreen ei ole tervisele ohtlik aine. Polüstüreeni kasutatakse laialdaselt toiduainete pakkematerjalina. Polüstüreen on termoplast, mida saab üles sulatada ja toorainena kasutada.

FINNFOAM poorse plasti teine oluline tooraine on süsinikdioksiid, mida saadakse muu tööstuse heitmetest, st see ei saasta keskkonda. Süsinikdioksiid eraldub plaatidest ja asendub õhuga mõne nädala jooksul pärast tootmist. Polüstüreeni ja süsinikdioksiidi osakaal toorainest on umbes 96―98 %. Lisaks sisaldab FINNFOAM erinevaid lisaaineid nagu värvid, protsessi stabilisaatorid, pooride struktuuri modifitseerijad jne.

FINNFOAMi tootmisel ei kasutata CFC, HCFC ega HFC gaase ning tervisele kahjulikke broomiühendeid sisaldavaid tuletõkkeid. FINNFOAMist ei lendu ega eraldu tervisele kahjulikke gaase, osakesi ega kiude. FINNFOAMil on parim siseõhu saasteklass M1.

FINNFOAMi peamine tooraine on läbipaistev polüstüreen.

STRUKTUUR

FINNFOAM on pressitud polüstüreen ehk rahvusvahelise lühendiga XPS soojustusmaterjal. FINNFOAMi suurepärased omadused põhinevad selle pooride struktuuril. FINNFOAMi pooride struktuur on täiesti ühtne ja suletud. See erineb oluliselt EPS ehk stüroksi pooride struktuurist.

FINNFOAMi täiesti ühtne pooride struktuur saavutatakse nii, et sulatatud polüstüreenisse lahustatakse suure rõhu all süsnikdioksiidi. Süsinikdioksiid gaasistub, kui see väljub düüsist ja puutub kokku tavalise õhurõhuga.

Pooride struktuuri modifitseerivate ainete ja masina seadistuste abil antakse pooridele soovitud suurus ja kuju. Eriti tugevate üle 70 000 kg/m2 taluvate plaatide poorid on veidi vertikaalsed. Poore valmistatakse üle 23 miljardi sekundis.

Plaadi pinnale moodustub valmistamise ajal ühtlane nn. nahk, mis on poorse asemel ühtne polüstüreenikiht. Selline ühtne nahk on vett hülgav. Plaadi mõlemal poolel olevad nahad ja keskel olev pooride struktuur muudavad plaadi struktuuri kihiliseks, mis lisab plaadile jäikust.

FINNFOAMi pinnal on ühtlane tihe nahapind (poori läbimõõt alla 0,1 mm).

TULEOHUTUSDEKLARATSIOON

SOOJUSTUSMATERJALI VALIK EI MÕJUTA HOONE TULEOHUTUST

Finnfoam Oy on alati rõhutanud tarindite abil tagatava tulekaitse olulisust. Soojustus ei mõjuta hoone tuleohutust, vaid see tuleb alati tagada tarindite abil. Finnfoamis ei ole keemilisi leegiaeglusteid, sest need põhinevad keskkonnale ja inimestele kahjulikul broomil. Tulekahju korral ei tekita FINNFOAM lisaks vingugaasile muid mürgiseid gaase, st selle põlemine on võrreldav puidu põlemisega.

Hoone tuleohutust võivad mõjutada peamiselt elektriseadmete, mööblimaterjalide ja kangaste valik ja hooldus ning automaatne tulekustutussüsteem. Seevastu soojustuse mõju tuleohutusele on minimaalne, kuna selle süttimiseks on vajalik temperatuur 400 kraadi (sellel temperatuuril süttib ka puit). Selleks ajaks on temperatuur ruumis juba tõusnud vähemalt 800–1000 kraadini.

Tulekahju korral, kui sisetemperatuur tõuseb 300–500 °C, sulab FINNFOAM seintelt (FINNFOAMi pehmenemistemperatuur on umbes 100 °C ja sulamistemperatuur alla 200 °C) ning sisetemperatuuri tõus aeglustub, kuna sulamine neelab soojusenergiat ja siseruum ei ole enam soojustatud. Mittesulava soojustusega juhtub täpselt vastupidine – soojustuse toimides plahvatab sisetemperatuur hetkega rohkem kui tuhande kraadini ja tulekahju intensiivistub veelgi.

Sõltumata soojustusmaterjalist tuleb hoonet tsoonideks jagavad tulemüürid ja tõkked ehitada tavapäraselt. See hoiab ära tule leviku. Korstnate soojustamisel on alati õigustatud kivipõhise soojusisolatsiooni kasutamine.