Pööratud katus

Aiakatendi ja rohekatuste soojustamine toimub alati XPSiga, st FINNFOAM soojustusega.

Pööratud katus on soojustusmaterjalide jaoks üks nõudlikumaid objekte, kuna tarindis on alati niiskust nii vee kui veeauruna, suured surveerinevused, külmakoormus märjana ning mõnevõrra koormust. Pööratud katused on tavaliselt kaubanduskeskuste katuseparklad, katuseterrassid ja rohekatused. Pinnakatteks on soojustusmaterjalide peal sõltuvalt objekti kasutusotstarbest valatud betoon, kruus, liiv + plaadid või muld/turvas ja pinnataimestik.

Pööratud katuse pinnatarindid ja kaevud projekteeritakse selliselt, et pinnale langev vesi eemaldatakse peamiselt katusekaevude kaudu. Soojustuskihtidesse sattuv niiskus eemaldatakse soojustuse ja tegeliku veetõkke peal oleva drenaažimati abil, mille peale kinnitatakse soontega FINNFOAM URA isolatsiooniplaadid. See tagab, et soojustuskihid jäävad võimalikult kuivaks. Vee äravoolu tagamiseks jäetakse soojustusplaatide vuugid uretaanvahuga tihendamata. Soojustusplaadid paigaldatakse surudes tihedalt üksteise vastu.

Pööratud katustel kasutatavatele toodetele esitatavad nõuded on ETAG 031 alusel lisaks tavalistele testidele sulamis- ja külmakindlustest, veeimavus difusioonil ja pikaajaline survetugevus ehk roomedeformatsiooni test kasutusajale vähemalt 25 aastat, paremal juhul 50 aastaks. Nende testidega tõestatakse kasutatavate toodete vastupidavus ja soojustusomaduste säilimine muutumatuna keerulistes keskkonnatingimustes. Finnfoamile on tehtud kõik need rangeimad testid, mis tõendavad soojustusvõime ja survetugevuse muutumatuna püsimist.

Rohekatuste ja õuekatendite ehitamisel hoiab FINNFOAM isolatsiooni (2x 220 mm) kasutamine kokku töökulu.

Meie tehnilistelt nõustajatelt küsitakse kaasajal sageli FF-PIR-polüuretaansoojustuse kasutamise kohta pööratud katustel. Polüuretaan ei ole õige toode objektidele, kus esineb niiskuskoormus.  Polüuretaan on alati osaliselt avatud pooridega  ja selle pooride struktuur on väga klaasjas. Lisaks on selle pikaajaline survetugevus (u.2 tonni/m²) suhteliselt madal, mille tõttu see vettib niiskuskoormuse mõjul ning tarind ei toimi projekti kohaselt.

Pööratud katuse ETAG 031 ei käsitle samuti PU-soojustust võimaliku materjalina, kuna polüuretaani kasutatakse kuivades ehk tavalistes seina- ja katusetarindites, kus nende eeliseks on oluliselt õhemad tarindid. Pööratud katuse puhul on ainus õige ja vastupidav toode XPS või FINNFOAM, millele on tehtud kõik eelmainitud ETAG 031 eeldatavad testid.

Veetõke.
Soojustuse paigaldamine (alla soonega plaat  FI-400 URA, sooned allapoole, peale soonega plaat, sooned ülespoole).
Filterkangas või difusioonikile.
Kattematerjali paigaldus (plaadid, kruus, muld vms.).
Pöördkatuse pinnakiht on teostatud vastavalt tulevasele kasutusotstarbele ja konstruktsiooniprojekteerija juhistele.
Parkimisalana kasutatav kaubanduskeskuse pööratud katus. Soojustusplaadina    FI-400/GROOVE    (üks kiht) ja FL-400 (kaks kihti).
Trepi soojustus pööratud tarindina.