MISSIOON, VISIOON JA STRATEEGIA

Meie visioon on olla keskkonnasõbraliku ehitamise teerajaja Soomes. Strateegia, missioon ja väärtused suunavad meie igapäevast tööd selle eesmärgi suunas.

MEIE MISSIOON:

Pakume ja arendame turul kõige edumeelsemaid struktuurseid energiatõhususlahendusi, et vähendada ehituse ja hoone kasutusaegset süsinikujalajälge.

MEIE VISIOON

Meie visioon on olla keskkonnasõbraliku ehitamise teerajaja Soomes.

STRATEEGIA:

Arendame oma konkurentsivõimet, pakkudes turu parima kvaliteediga, kõige uuenduslikumaid ja keskkonnasõbralikumaid tooteid ja süsteeme, mis on kliendi esimene valik. Me kasvame kasumlikult kiiremini kui turg, nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.

VÄÄRTUSED

KVALITEET

Tõhususe ja töötajate pideva koolitamisega tagame toodete kõrge kvaliteedi. Meie tegevus lähtub sertifitseeritud keskkonna- ja kvaliteedisüsteemidest, regulatiivsetest nõuetest ja klientide vajadustest. Meie eesmärk on tegutseda kulutõhusalt ja kestlikult, mis tähendab kiireid tarneid, konkurentsivõimelisi hindu ja pikaajalisi kliendisuhteid.

KLIENDIKESKSUS

Toetame oma kliente kogu ehitusprojekti vältel. Juurutame koos oma klientidega uusi ehituslahendusi ja -süsteeme ning aitame neil leida kõige ohutumad ja kulutõhusamad lahendused. Oleme oma äritegevuses ausad ja ei anna katteta lubadusi oma toodete või teenuste kohta.

VASTUTUSTUNDLIKUM TULEVIK

Me arendame pidevalt oma tooteid ja tootmist, et vähendada keskkonnamõju. Meie soojustusmaterjalid mängivad olulist rolli hoonete süsinikujalajälje vähendamisel. Me tahame anda oma panuse ettevõtte sotsiaalse vastutuse edendamisesse ja aidata kaasa kestlikuma tuleviku loomisele.

Lugege vastutustundlikkuse kohta lähemalt: https://finnfoam.ee/vastutustundlikkus/