RENOVEERIMINE JA LISASOOJUSTUS

Renoveerimisel tuleks tarindite U-väärtust alati võimalikult palju parandada. Seda toetavad nii tulevikus karmistuvad energiatõhususeeskirjad (EPBD) kui ka heitkoguste vähenemine kasutamise ajal ja energiakulud väiksemate tarindite soojuskadude tõttu. Kvaliteetse täiendava soojustusega paraneb tarindite energiatõhusus oluliselt.

Renoveerimisel tuleks kasutada tarindite projekteerijat, kuna iga hoone on individuaalne ja tarindite tüüplahenduste sobivust peaksid alati kontrollima professionaalid. Objekti tarindilahenduste valimisel tuleb arvesse võtta ka objekti tuleklass ja võimalikud muutunud nõuded. Finnfoamist leiate tarindilahendused kõikideks renoveerimistöödeks.

LISASOOJUSTUS SÄÄSTAB RAHA JA ENERGIAT

Kvaliteetse ja piisava lisasoojustusega paraneb ehitise energiatõhusus märgatavalt ja täidetakse hoonete energiatõhususe direktiivi (EPBD) tulevased nõuded. Samal ajal paraneb oluliselt elamismugavus ja siseõhu kvaliteet. Soojus püsib talvel siseruumides ja suvel õues ning hästi soojustatud hoones on energianõudlus oluliselt väiksem. Seetõttu on hoone hea soojustus parim kokkuhoid järgnevateks aastakümneteks – hooldusvabalt.

LISASOOJUSTUSEGA TAGATAKSE

  • Tarindite parem energiatõhusus
  • Ehitise väiksem süsinikujalajälg
  • Märkimisväärne sääst küttekuludes

VÄHENDAGE POOLE VÕRRA KÜTTEENERGIA TARBIMIST JA U-VÄÄRTUSI

Näiteks 1970ndate ja 80ndate hooned on umbes kolm korda vähem energiatõhusad kui tänapäeva hooned. Tol ajal olid seinte U-väärtused umbes 0,4, nüüd on need 0,17 ja tulevikus jäävad need 0,12 ümber. Näiteks vana poorse soojustuse asendamine selle vanuserühma majades sama paksu tõhusa FF-PIR polüuretaansoojustusega vähendab U-väärtusi poole võrra, vähendades energiatarbimist, kasutusaegseid heitkoguseid ja kulusid peaaegu samas proportsioonis.

Soojustamisel on suur roll heitkoguste vähendamise lahendustest. Tulevikus ei tohiks näiteks fassaadi renoveerimist kunagi läbi viia ilma samaaegse lisasoojustuseta.

TÕELINE ENERGIATÕHUSUS – LISASOOJUSTUST ON VÕIMALIK SAAVUTADA MITMEL VIISIL

Finnfoam on Soome soojustusmaterjalide teerajaja, kes pakub kvaliteetseid tarindilahendusi peaaegu kõikidele renoveerimistöödele, mis parandavad U-väärtusi. Allpool leiate neist kõige levinumad.


FF-PIR SOOJUSTUSPLAADID

Tõhusa FF-PIR soojustusmaterjalide abil on vana tarindi U-väärtuse vähendamine poole võrra lihtne. Näiteks juba vana poorse soojustuse asendamine uue FF-PIR soojustusega vähendab tarindi U-väärtust poole võrra tarindi tugevust muutmata.

Kui täiendav soojustus soovitakse paigaldada sissepoole, on seda lihtne saavutada ka tiheda FF-PIR soojustusega. Siin võib kasutada FF-PIR ALK soojustusplaate või spetsiaalselt selleks mõeldud FF-PIR ALS plaate, mille vuugikohtades on valmis soon laua paigaldamiseks.

Kolmas võimalus sisemiseks lisasoojustuseks on kipsplaadiga kaetud FF-PIR GYL soojustus, mille paigaldamisega saab paika ka sisevooderdise.

FINNFOAM SOOJUSTUS

FINNFOAM põhisoojustus sobib ideaalselt lisasoojustuseks eramutes ning seda on hõlbus käsitseda, kiire ja kulutõhus paigaldada. FINNFOAM soojustusplaate kasutatakse ka õuehoidlates ja pööningutel.

FF-EPS SOOJUSTUS

FF-EPS soojustus sobib näiteks korrusmajade betoonist sandwich-seinte lisasoojustamiseks nende välisküljelt. Uues tarindis toimib FF-EPS ETICS soojustus ka uue fassaadikrohvi alusena. Näiteks laugetel katustel saab FF-EPS soojustuse lisasoojustusena paigaldada vana tarindi peale. Tugeva SILENT pinnakattega soojustusplaat võimaldab katusele ka päikesepaneelide paigaldamist.

PAIGALDUSVIDEOD