VASTUPIDAV JA VEEKINDEL KÜLMATÕKE

Vastupidav ja veekindel külmatõke

Külmatõke on üks ehitamise põhialustest. Objektil on külmatõkkeks kaks kihti FINNFOAM FL-300/ 70 mm.

EHITUSE KÜLMATÕKE

Külmatõke on üks ehitamise põhialustest. Külmatõke peab toimima hästi vähemalt 50 aastat. Külmatõkke uuendamine on kallis ja tülikas. Külmatõkke olulisim omadus on vastupidavus! Külmatõkkeks kasutatava toote kohta tuleb alati teatada sulamis- ja külmumiskindlus. Test kajastab hästi tingimusi, milles külmatõke pinnases on ning arvestab ohutustegureid.

Passiiv- ja nullenergiamajades on aluspõranda soojuskadu nii väike, et külmatõkete paksust tuleb sirgetel seinaosadel kasvatada 50% ja nurkades isegi 100%. Teine variant on külmatõkke jaotamine laiemale alale ja näiteks 3 plaadi paigaldamine kõrvuti, millega saavutatakse külmatõkke laius 1,8 meetrit.

Veekindlus on külmatõkke kõige olulisem omadus.

ÜHTNE JA SULETUD POORIDE STRUKTUUR  

Finnfoam on vastupidav ka rasketes oludes nagu veeuputused või kuivendussüsteemide töövõime nõrgenemine. FINNFOAMi täiesti ühtne ja suletud pooride struktuur kaitseb puujuurte ja vee ning sellega koos liikuva pinnasematerjali eest. FINNFOAMi külmatõke ei vaja toimimiseks kaitsekilesid ega kuivendussüsteeme. Drenaaž on siiski väga oluline osa muude hoone komponentide funktsiooni ja vastupidavuse jaoks ning seda ei tohi täielikult ära jätta.

Terrassipõrand peab olema läbivalt külmatõkkega.
FINNFOAM FL-300/50mm külmatõke kahe kihina.

 

TEGELIKKU SOOJUSJUHTIVUST MÕÕDETAKSE LAMBDA U-VÄÄRTUSEGA

Soojustusmaterjalide ja külmatõkete soojusjuhtivuse teatatud λDeclared  näitab toote optimaalset soojusjuhtivust kuivana. Soojustuse/külmatõkke projekteerimisel ja mõõtmisel tuleb siiski kasutada toodete tegelikku soojusjuhtivust ehk lambda U (λU) vastavalt RIL 225 juhendile, milles on arvestatud näiteks niiskuse negatiivne mõju soojustusmaterjali soojustusvõimele. Näiteks maa sees kasutatavate soojustuste λU arvutamiseks on vaja teada kasutatava toote veeimavust uputamisel ja difusiooni ajal ning sulamis- ja külmumiskindluse testi järel.

Oleme arvutanud Finnfoam ja FF-EPS soojustusmaterjalide lambda-U väärtused, kui objekt asub maa sees nagu näiteks plaatvundament, sokli sise-/väliskülje vertikaalne soojustus või külmatõke ning eraldi real ka pööratud katus. Lisaks on allpool näidatud ka teiste sarnastes rakendustes kasutatavate EPS-isolatsioonide tegelikud Lambda U-väärtused.

Niiskus mõjutab pinnases kasutatava soojustuse soojusjuhtivust, sõltuvalt veeimavusest.

λU = λD x FT x FM x Fa

λD  = Lambda deklareeritud, FT  = Temperatuuri näitaja, FM  = Niiskuse näitaja, Fa  = Vananemise näitaja

FINNFOAM ON VEEKINDEL 

Külmaisolatsioon peab alati jääma kuivaks. Vettinud külmatõke ei toimi soojustusena, külmudes võib see puruneda ning seetõttu peab alati olema tehtud sulamis- ja külmumiskindluse test. Finnfoami täiesti ühtne ja suletud pooride struktuur ei vetti isegi kaua aega täielikult vee all olles ja vahepeal külmudes. Lisatud on pikaajalise uputuskatse tulemused.

FINNFOAM PÜSIB VAJUMATA 

Horisontaalselt paigaldatud külmatõkkele langeb sageli lisaks selle peal olevale pinnasele ka muid koormusi. Need on tavaliselt punktkoormused nagu sõidukite liiklus, haljastuskivid jne. Soojustuse peale paigutatud üle 30 cm pinnasekihiga võib jagada nende punktkoormuste mõju suuremale alale. Teisalt saavutatakse külmatõkke parim efekt just siis, kui see paigaldatakse võimalikult maapinna lähedale.

Tänu FINNFOAMi suurele survetugevusele võib soojustuse paigaldada ka vundamendi alla. FINNFOAM talub ka raskete töömasinate koormust. Oluline on valida igasse kohta õige survetugevusega toode. Näiteks F-300 on õige toode normaalse liiklusega õuealale, kuid veokiterminali õuealale on õige toode F-400.

SOKLI SOOJUSTUS 

FINNFOAM soojustusplaadid taluvad hästi valu ajal tekkivaid koormusi poolitatud sokli rajamisel. Tugev FINNFOAM toimib sokli soojustusena ja samas ka valuvormina, mis muudab töö efektiivseks. Sileda pinnaga FINNFOAMi võib valu järel tervena eemaldada, sest see ei jää betooni külge. Kui soovitakse, et soojustus jääks valandi külge, tuleb FINNFOAMi pinda veidi karestada või teha sooned. FINNFOAM soojustuse võib paigaldada sokli pinnale hiljem ka mördiga. FINNFOAM plaadid võib katta kergkrohviga, mida tehakse krohvi tootja juhiste alusel.  

ÜLEMINEK TASANDAB KÜLMAKERKED

Külmatõrke üleminek tasandab külmakerked.

Soojustuse all olev pinnas loovutab külmudes soojust. See lisasoojus on proportsionaalne alaga A. Mida suurem on ala A, seda rohkem moodustub soojustuse alla lisasoojust. Külmatõkke mõju on suurim, kui soojustus paigaldatakse võimalikult maapinna lähedale. Ülemineku abil tasandatakse külmakerkeid, kuid samas lisatakse külmumise ajal tekkivat lisasoojust.

KÜLMATÕKKE MÕÕTMINE

Soome ehitusmääruste kogu uuendatud ja uuendamisel olevad osad toovad kaasa palju lisatööd külmatõkke ja aluspõranda soojustuse arvutamisel. Projekteerijate töö hõlbustamiseks tegi Finnfoam arvutusprogrammi külmatõkete ja aluspõranda soojustuse mõõtude määramiseks.