Seina ja laeplaadid

K600 on talade vahele paigaldatav soojustusplaat, talade vahega 600 mm, keskelt keskele. Kui puidu paksus on muu kui 50 mm, peab taladevaheline vaba ruum olema alati 550 mm.

TOOTE VARIANDID

  • FL-K600 140 mm  (Paksus 140 mm, laius 600 mm, pikkus 2600 mm)
  • FI-K600 210/65 mm (Paksus 210 mm, laius 600 mm, pikkus 2600 mm)
  • FI-K600 250/65 mm (Paksus 250 mm, laius 600 mm, pikkus 2600 mm)
  • FL-K600 210 mm ( Paksus 210 mm, laius 600 mm, pikkus 2600 mm)
  • FI-K600 370/65 mm (Paksus 370 mm, laius 600 mm, pikkus 2600 mm)

FL-K600 ja FI-K600

  • Mõõtmed
  • Tehnilised andmed
Väärtus Üksus EN Standard Standard
Pikkus 2600 mm
Laius 600 mm
Paksus 140-370 mm
Väärtus Üksus EN Standard Standard
Soojusjuhtivus EN 12667
λ Declared 0,035 [W/(m K)]
Survetugevus, lühiajaline 45 päeva, ≥ 30mm 250 kPa CS(10/Y)250 EN 826
Roomedeformatsioon 50 aasta jooksul 130 kPa CC(2/1,5/50)130 EN 1606
Mõõtmete stabiilsus < 5 % DS(70,90) EN 1604
Veeimavus pikaajalisel täisuputamisel ≤ 0,7 t% WL(T)0,7 EN 12087
Sulamiskindlus-külmumiskindlus ≤ 1 t% FTCD1 EN 12091
Veeimavus difusioonil ≤ 2 t% WD(V)2 EN 12088
Veeauru läbilaskvus 150 μ MU150 EN ISO 10456
Kapillaarsus 0
Tuleklass NPD
Soojuspaisumine 0,07 [mm/(m K)]
Kasutustemperatuur - 150... + 75 EN ISO 18097
Siseõhu heiteklass M1