Kaldplaadid põrnadale

TULPPA KALDPLAAT 1 JA 2

Tulppa kaldplaatidel 1 ja 2 on kalle 1:100 ehk 10 mm meetri kohta.

Tulppa kaldplaadi 1 mõõtmed on 2600 x 600 x 38/44 mm ja Tulppa kaldplaadi 2 mõõtmed 2600 x 600 x 44/50 mm.

TULPPA KAEVUPLAAT

Tulppa kaevuplaadi kalle on 1:50 ja sellel on valmis kaevuauk Vieseri rõngale. Tulppa kaevuplaatide mõõtmed on 1200 x 600 mm, millest moodustub terviklik kahe plaadiga 1200 x 1200 mm kaevutükk.

 

Tulppa Kaldplaadid põrnadale

  • Mõõtmed
  • Tehnilised andmed
Väärtus Üksus EN Standard Standard
Pikkus 600 - 1200 mm
Laius 1200 - 2600 mm
Paksus 25 - 50 mm
Väärtus Üksus EN Standard Standard
Soojusjuhtivus EN 12667
λ Declared 0,034 W/(m K) EN 12939
Survetugevus, lühiajaline 45 päeva, ≥ 30mm 250 kPa CS(10/Y)250 EN 826
Vee imendumine (Finnfoami tuum) pikaajalisel uputamisel ≤ 0,7 kPa EN 1607
Veeauru läbilaskvus Finnfoam-ydin ≤ 1,5 x 10ˉ¹² Kg/(msPa) EN 12086
Kapillaarsus 0
Tuleklass NPD
Soojuspaisumine 0,07
Kasutustemperatuur -20 ... + 75
Siseõhu heiteklass M1