FF-SIGNAL VIIB TUGEVA SIGNAALI LÄBI TARINDITE

FF-SIGNAL signaalivõimendi on uuenduslik signaali edastav passiivne element, mis kaitseb ka külma ja niiskuse eest. Signaalivõimendiga läbib seinatarindeid 30-100 korda tugevam mobiilisignaal, mis tagab siseruumides tõhusa võrguühenduse ka keerukatel objektidel.

Signaalivõimendi paigaldatakse tarindite sisse, näiteks aknalengide vahele või betoonseina õhukese krohvikihi alla. Toode on välja töötatud ja valmistatud Soomes koostöös Finnfoam Oy ja StealthCase Oy-ga.

TOOTEARENDUSE PÕHIMÕTTED

Kaasaegsed ehituslahendused põhjustavad probleeme mobiilsidevõrkude töös. Näiteks äsjavalminud kortermajades, kus akende energiatõhusus on viidud heale tasemele, võib rõdu olla ainus koht traadita seadmete töökindlaks kasutamiseks. Probleeme esineb ka vanades hoonetes, kuhu on renoveerimise käigus paigaldatud uued aknad.

Signaale nõrgendavad eelkõige selektiivse pinnakattega aknad ja betoontarindid ning muud metalle sisaldavad ehitustooted. Energiatõhususe nõuete karmistudes tuleks projekteerimisel siiski arvesse võtta ka ohutuse seisukohalt hädavajalike võrgusignaalide tagamise nõudeid. FF-SIGNAL on välja töötatud vastuvõtuprobleemi lahendamiseks nendes uutes ja keerulistes tingimustes.

TOIMIMINE JA TEHNILISED ANDMED

FF-SIGNAL võtab vastu signaali tugijaamast ja kannab signaalid läbi seina kogu oma pikkuses, st edastab välissignaali korteri siseruumidesse. FF-SIGNAL signaalivõimendi töötab mõlemas suunas, st ka seest välja. FF-SIGNAL elemendi töövõimet signaali edastamisel on mõõdetud ja testitud laboritingimustes ning seda on kinnitanud mitmed väliuuringud.

FF-SIGNAL koosneb kahest Finnfoami Oy-s toodetud FF-PIR (polüisotsüanuraadist) soojusisolatsioonplaadist (20 mm), mille vahele on paigutatud signaalivõimendi (antennielement).

FF-SIGNAL

 • Hooldusvaba
 • Külmasillata
 • Roostevaba
 • CE-märgisega
 • Parim siseõhuklass M1
 • Patenteeritud lahendus
 • Ei vaja tööks elektrit
 • Töötab kõigi operaatorite võrgus
 • Toetab kõige levinumaid IoT tehnoloogiaid
 • Kulutõhus
 • Eraldi lahenduse tõttu saab aknaid vabalt valida

FF-SIGNAL ELEMENDI MÕÕTMED:

Mõõtmed: 200 x 1200 mm ja 300 x 1200 mm

LADUSTAMINE

FF-SIGNAL talub ehitusobjekti aegset UV kiirgust; kui toodet ladustatakse kauem, peab see olema kaitstud UV-kiirguse eest. FF-SIGNAL signaalivõimendit hoitakse enne paigaldamist objektil ilmastiku eest kaitstud kohas.

KULUTÕHUSUS

FF-SIGNAL on hooldusvaba toode, mis töötab ehitise seinas aastakümneid, mistõttu on FF-SIGNAL olelusringi arvestades passiivse lahendusena äärmiselt konkurentsivõimeline, võrreldes vastuvõtuprobleemi hilisema lahendamisega.

Fondi Teknologiasta tuotteeksi tunnustusauhind 2017 – FF-SIGNAL edendab kestlikku ja tootlikku tehiskeskkonda

FF-SIGNALi SISESTUSKADU

FF-SIGNALi sisestuskadu on väga väike ja jääb alati alla operaatorite poolt tarinditele kehtestatud/soovitatud piiri (-15 dB), tagades seega nende võrkude töö. Praeguste tarindite sisestuskadu on tavaliselt vahemikus -30 kuni 70 dB.

PAIGALDAMINE

MÕJUPIIRKOND, PAIGALDUSKOHAD JA ANTENNIDE ARV

Paigaldusseina valimisel tasub võimaluse korral eelistada laialt avatud paigalduskohti ja vältida näiteks kõrge tõkke taguseid külgi, kus väline mobiilisignaal on vaikimisi nõrk. Optimaalse töö seisukohalt on kasulik, kui antennielemente saab paigaldada vähemalt kahele eri suundades paiknevale seinale, et saavutada võimalikult lai levi ja mitme operaatoriga kaetus.

FF-SIGNAL signaalivõimendi elemendid tuleks paigaldada avatud ruumidesse, kus mobiilseadmeid kasutatakse kõige rohkem ja kus signaalid võivad hoonesse vabalt levida. Päris ruumi nurkadesse ei ole signaalivõimendi elemente soovitatav paigutada. Signaal tungib halvasti läbi betoonvaheseinte ja seda tuleks elementide paigutuses arvesse võtta. Planeerimisel võib lähtepunktiks võtta, et üks FF-SIGNAL signaalivõimendi loob hea vastuvõtu umbes 30-40 ruutmeetri suurusel alal.

FF-SIGNALi võib paigaldada ehitusobjektil või majaehitus-/paneelitehases näiteks:

 • Betoonseina lengiplaadi/piida/õhukese krohvi alla
 • Klaaspakettseina karkassipostide vahele
 • Karkassipostide vahele alumiiniumkattega isolatsioonplaatidega soojustatud puitmajas
 • Aknalengide vahel
 • Aknalengi ja rõduukse vahele, ilma abilengita või abilengiga

FF-SIGNAL signaalivõimendite vajalik arv sõltub soovitud tulemusest ja objekti suurusest. Allpool on esitatud näited eri liiki objektide soovitusliku miinimumarvu kohta:

 • Väike 1-toaline või 2-toaline korter, mis koosneb tavaliselt avatud elutoast ja köögist, võib olla kaetud ühe FF-SIGNAL signaalivõimendiga, mis on paigaldatud rõduukse või akna kõrvale
 • Korrusmaja läbivale korterile on soovitatav paigaldada FF-SIGNAL elemendid korteri kummalegi poolele
 • Kaasaegse suure kivimaja korruse saab kaetud näiteks kokku 3-4 elemendiga, mis on paigutatud 2-3 küljele
 • Büroohoone fassaadile on elementide sobivaks paigaldusintervalliks 3-5 meetrit

Paigaldusviis

FF-SIGNAL signaalivõimendi nõuetekohase töö tagamiseks tuleb see paigaldada hoolikalt vastavalt juhistele. FF-SIGNAL vajab tööks metallivabu alasid seina sise- ja välispindadel.

FF-SIGNAL paigaldatakse hoone välisseina alati vertikaalselt. FF-SIGNALit ei tohi metalliga katta ei seina sise- ega välisküljel.

FF-SIGNAL signaalivõimendi vuugid täidetakse alati uretaanvahuga. Paigaldusseina sisepinda ja vuuke võib tihendada plastikust aurutõkke- või kangasteibiga. Signaalivõimendis kasutatava isolatsioonimaterjali veeaurukindlus on juba iseenesest kõrge. Signaalvõimendit ei tohi katta alumiiniumteibi või muude metallidega.

Seinatarindi ristlõige. Pildi ülemine osa näitab välisruumi ja alumine siseruumi. FF-SIGNAL signaalivõimendi peab mobiilisignaali edastamiseks ulatuma täielikult läbi seinatarindi.

FF-SIGNAL SIGNAALIVÕIMENDI KATMINE SISESEINAGA

FF-SIGNAL võib siseseinal olla kaetud mis tahes metallivaba plaadiga. Sobivaks ehitusplaadiks on näiteks kipsplaat, puitlaastplaat, OSB-, MDF- ja HDF-plaat. Lubatud on aurutõkkekile kasutamine. Seina sisepinna võib katta ka värviga, mis ei sisalda raua-, süsiniku- või grafiidiosakesi. FF-SIGNALi peale ei tohi paigaldada alumiiniumpinnaga soojustusplaati.

FF-SIGNAL SIGNAALIVÕIMENDI KATMINE VÄLISSEINAGA

FF-SIGNALi välimist külge võib katta mis tahes välitingimusteks sobiva metallivaba ehitusmaterjaliga. Sobivateks materjalideks on näiteks puitvooder, metallivabad fassaadiplaadid, kõrgsurvelaminaat, plastipõhised pinnad ja kivipõhised fassaadimaterjalid (kivi- ja betoonipõhised fassaadiplaadid peavad olema suhteliselt õhukesed, 6-15 mm). Ka tuuletõkkeplaati võib FF-SIGNALi peal kasutada.

FF-SIGNALi välispinna võib katta õhukese krohvikihiga. Krohvivõrkudena tuleb kasutada nailon- või klaaskiudvõrke, terasvõrke ei tohi FF-SIGNALi peale paigaldada. FF-SIGNALi välispind ei tohi olla kaetud alumiiniumplastist komposiitmaterjaliga.

Seina välispinda võib värvida värviga, mis ei sisalda raua-, süsiniku- või grafiidiosakesi.

FF-SIGNALi välimine katteplaat kinnitatakse ümbritsevale seinatarindile. Vajadusel võib katteplaati liimida ka otse signaalivõimendi külge nt uretaanvahu, uretaanliimi, KiiltoFlex XPU liimi või muu sellisega.

FF-SIGNAL SIGNAALIVÕIMENDI LÕIKAMINE

FF-SIGNALi võib lõigata väiksemateks osadeks nii vertikaal- kui ka sügavussuunas, kuid ainult selliselt, et võimendi ulatub läbi kogu seinatarindi. FF-SIGNAL edastab signaali kogu oma kõrguses ja selle soovitatav miinimumkõrgus on 800 mm.

KRUVIDE JA NAELTE KASUTAMINE NING FF-SIGNALI LÕIKAMINE

Optimaalne viis FF-SIGNAL signaalivõimendi seinale kinnitamiseks on selle liimimine uretaanvahu või -liimiga, et seda poleks vaja läbistada liigsete kruvidega. Siiski on kinnitamise hõlbustamiseks väike arv võimendit läbivaid kruvisid lubatud.

FF-SIGNAL signaalivõimendi põhiosa sisaldab antennikilet, mida saab kergesti läbistada kruvide ja naeltega. Antennikilet läbivad kruvid ja naelad tuleks aga paigutada maksimaalselt 100 mm kaugusele antenniisolatsiooni otstest.

Lühendamata signaalivõimendi keskossa võib läbi antennikile paigaldada ka kolmanda kruvi, kui näiteks akna kinnitamine seda nõuab. Kruvide läbistamiseks tuleks aga ennekõike kasutada FF-SIGNAL signaalivõimendi otsapiirkondi.

Kui FF-SIGNAL signaalivõimendi on lõigatud lühemaks kui 900 mm, ei tohi läbi antennikile paigaldada rohkem kui kahte kruvi, mis mõlemad kinnitatakse isolatsiooniplaadi otstesse. Lühendatud antenniisolatsiooni ei tohi läbistada kolme kruviga.

FF-SIGNAL signaalivõimendi põhiosa antennikilesse tungivate kruvide maksimaalne arv võib olla 1 kruvi 50 cm kohta.

Kinnitamise hõlbustamiseks võib antennikile mõlemal küljel paiknevaid FF-PIR isolatsiooniplaate läbida mitmes kohas näiteks erinevate tihvtide või kruvidega, tingimusel, et need ei läbi antennikilet. Näiteks võib FF-SIGNALi paigutada tihvtidega abilengile või puidust karkassipostile enne uretaanvahuga täitmist. Selleks sobivad näiteks 35×1,7 mm traat- või dyckert-naelad. Selliseid antennikilet mitteläbivaid naelu või kruvisid saab kasutada ka näiteks aknapaigaldusraami allosas, nii et FF-SIGNALi saab enne uretaanvahuga täitmist naeltesse kinni vajutada.

PAIGALDUSNÄITEID

FF-SIGNAL signaalivõimendi, paigaldatud kahe fikseeritud akna vahele. Peal puitvooder.

PILTE TARINDITEST

Sellelt lehelt leiate näiteid tarinditest. Tarindite projekteerimisel on eesmärgiks olnud nende igakülgselt ohutu ehitusfüüsikaline toimimine. Lisaks on erilist tähelepanu pööratud paigaldustehnoloogia kergusele ja lihtsusele, mis omakorda aitab saavutada lõpptulemuse kõrget kvaliteeti.

Kõigi esitatud tarindilahenduste sobivuse konkreetses kasutuskohas peab tagama pädev tarindi projekteerija. Püüame pidevalt pakkuda täiendavaid pilte erinevatest tarindilahendustest. Kõik pildid leiate allpool PDF- ja DWG-vormingus.

FF-SIGNAL_kihtpaneeli_ja_akna_vahe_300_mm_element   (PDF, 112 kB)

FF-SIGNAL_FF-SIGNAL_kihtpaneeli_ja_akna_vahe_200_mm_element (PDF, 113 kB)

FF-SIGNAL_Kahe_akna_vahe   (PDF, 116 kB)

FF-SIGNAL_Akna_ja_ukse_vahe   (PDF, 127 kB)

Lae alla kõik FF-SIGNAL pildid dwg failina……   (DWG, 266 kB)