VANA PÖÖNINGU LAE JA SEINTE SOOJUSTAMINE FINNFOAMIGA

Vanade pööningute soojustus tuleb sageli teha kahe etapina, sest puitsõrestike vahemaa võib olla oluliselt erinev.

Kehtivad eeskirjad nõuavad laes U-väärtust 0,09 ja seintes U-väärtust 0,17.  FINNFOAMi  täiesti ühtse pooride struktuuri tõttu ei toimu plaadi sees kahjulikku konvektsiooni ehk õhuvoolusid – soe õhk liigub ülespoole. Kui vuugid tihendatakse lisaks elastse PU vuugivahuga, muutub tarind ühtseks ja tihedaks. Soojus ei saa väljuda õhuvooluna, vaid üksnes juhtivuse ja kiirgumise kaudu. Kiirguse osakaal on tavalisel toatemperatuuril väike. Suurim osa soojusest eraldub juhtivuse kaudu, mis ei ole sõltuv gravitatsiooniväljast, vaid toimub samal viisil seinte ja lae kaudu. Seetõttu on põhjendatud sama paksusega soojustuse kasutamine nii seintel kui laes.

Allpool toodud soojustuse (170 mm) U-väärtus on sõltuvalt puitkarkasside tihedusest umbes 0,19…0,20. Seinal piisaks umbes 130 mm U-väärtuse 0,25 saavutamiseks, kuid lagi vajaks U-väärtuse 0,16 saavutamiseks umbes 210 mm. Seinte “üleülesoojustus” (+40 mm) võib aga kompenseerida lae “alasoojustuse” (-40 mm). Seinte puhul on 40 mm „üleisolatsiooni“ tasuvusaeg selgelt lühem kui laeisolatsiooni puhul (170 mm + 40 mm = 210 mm).

U-väärtus ei väljenda siiski tarindi soojustusvõime kohta kogu tõtt. Peaaegu sama oluline väärtus on tarindi õhulekkearv (n50). Tänapäeval on puitkarkassmajade õhulekkearv keskmiselt 2-4. Tiheda tarindiga saab õhulekkearvu vähendada üheni. Tänu tihedusele väheneb ehitise energiakulu sama palju kui umbes 25% lisasoojustuse korral U-väärtust vähendades.

1. ETAPP – FINNFOAM PAIGALDATAKSE SARIKATE VAHELE

FINNFOAMist lõigatakse umbes 1-2 cm lühem tükk kui paigaldusruum. Plaat kinnitatakse FINNFOAMist lõigatud kiilude abil katusesarikate vahele nii, et selle alapind on katusesarikatega ühel joonel. FINNFOAMi ja aluskatte vahele peab jääma vähemalt 50 mm tuulutusvahe. Sarikate vahele saab paigaldada ka mitu plaadikihti, kui selleks on piisavalt ruumi.

2. ETAPP – VUUKIDE TIHENDAMINE PU VUUGIVAHUGA

Sarikate ja FINNFOAMi vahele pannakse rohkelt PU vuugivahtu (polüuretaan). Horisontaalvuukidesse kahe plaadi vahele soovitatakse samuti panna tihenduseks veidi vuugivahtu. Kui vuugivaht on kuivanud, lõigatakse sisepinnalt maha liigne vaht ja FINNFOAMist kiilud.

3. ETAPP – SOOJUSTUSE PAIGALDUS SARIKATE ALAPOOLELE 

Sarikate alapoolele tehakse ühtne soojustus (siin tasub kasutada poolsulundiga plaate, et vuugid saaksid veel tihedamad) ja külmasildade esinemine oleks minimaalne. FINNFOAMi võib kinnitada kergelt kruvidega ülal asuva Finnfoami külge. Kõikidesse vuukidesse pannakse veidi vuugivahtu ja järgmised plaadid pannakse kohe paika, enne kui vaht kõvastub. FINNFOAMi pinnale märgitakse sarikate kohad.

4. SAMM – SOOJUSTUSE LÕPLIK KINNITAMINE

Sisekülje ühtne FINNFOAM soojustus kinnitatakse lõplikult laudade ja pikkade kruvidega sarikate külge.  Ajutised kinnituskruvid võib eemaldada vastavalt kinnitamise edenemisele ja ajutisi kruvisid võib kasutada lõplikuks kinnitamiseks. Ajutistesse kinnitusavadesse pannakse tihendamiseks veidi vuugivahtu.

 5. ETAPP – SISEVOODER JA ELEKTRIJUHTMED       

Laudadele kinnitatakse sisevooderdis, nt. paneelid. Võib kasutada ka kipsplaate, kuid kui laudade vahe on umbes 900 mm, tuleks plaadid kinnitada tihedamalt (nt. 450 mm vahega). Muidu tekib oht, et kipsplaadid hakkavad keskel rippuma. Siis on vajalik lisalaud, mille võib kinnitada FINNFOAMi külge liimiga ja/või madala keermega kruvidega. Madala keermega kruvi keerdub juba hästi Finnfoami sisse ja kruvi tõmbetugevus on kindlasti üle 20 kg.  Sisevoodrit kannavad tegelikult lauad, mis on kinnitatud sarikate külge. Sisevoodri ja Finnfoami vahele jääb väike õhuvahe, mis toimib väikese soojustusena ja on ideaalne koht elektrijuhtmete jm. peitmiseks.