KUIDAS SAAB FINNFOAM MÕJUTADA EHITUSE OLELUSRINGI SÜSINIKUJALAJÄLGE?

Olelusringi hindamine on ehitusprojektide üha olulisem osa. Olelusringi hindamisel (LCA, Life Cycle Assessment) analüüsitakse keskkonnamõju ja loodusvarade tarbimist, st ehitiste ökoloogilist kestlikkust. Olelusringi hindamisel pööratakse tähelepanu ehitise kogu olelusringile alates tooraine hankimisest kuni olelusringi lõpuni.

Olelusringi süsinikujalajälje arvutamiseks on välja töötatud hõlpsasti kasutatav süsinikujalajälje kalkulaator, mis on kasulik vahend elamuehitusprojektide kavandamisetapis, mil eesmärgile orienteeritud heitekontroll on veel võimalik. Kalkulaatori abil on võimalik kontrollida erinevate lahenduste mõju hoone olelusringi süsinikujalajäljele juba projekteerimisetapis.

Hoonete olelusring jaguneb erinevateks etappideks: ehitusmaterjalide tootmine, hoone ehitamine, kasutamine ja remont ning olelusringi lõpp.

TOOTMINE

SEADMED JA MASINAD, TOOTMISE PLANEERIMINE

Finnfoam pöörab tähelepanu keskkonnasõbralikkusele ja energiatõhususele oma tootmisrajatiste projekteerimisetapist alates. Finnfoam on muuhulgas ise loonud jahutus- ja küttesüsteemi, tänu millele tootmisseadmete soojuskadu salvestatakse efektiivselt ja suunatakse sinna, kus on soojust vaja. Soojust suunatakse ka laohoonesse, kuhu veoautod koorma laadimiseks sisse sõidavad. Sisevalgustust juhitakse hämara- ja liikumisandurite abil, kuid päeval tuleb valgus suurtest katuseakendest.

TOOTMISJÄÄTMETE VÄHENDAMINE

Finnfoam püüab kogu oma tootmisprotsessis minimeerida kadude teket. Finnfoami soojustusmaterjali tootmise protsessis ei teki jäätmeid. Tehases on taaskasutusliin, millel töödeldakse plaatide freesimisel tekkinud puru ja suunatakse see taaskasutusse.

PAKENDID

Finnfoami soojustusmaterjalid pakitakse keskkonda võimalikult vähe koormavasse pakendisse. Ehitusobjektidele toimetatavad suuremad kogused on võimalik pakkida lihtsalt kaubaalustele.

EHITAMINE

KESKKONNASÕBRALIKUD TOOTED

Finnfoami tootearenduse eesmärk on välja töötada tooted ja tarindilahendused, mis hõlbustavad tööd ehitusplatsil ning optimeerivad kulu- ja materjalitõhusust. Materjalitõhusus on võtmetähtsusega ka keskkonnasõbralikkuse seisukohalt, kui arvutatakse hoonete süsinikujalajälge nende olelusringi jooksul.

Üks uutest materjalitõhususe seisukohast välja töötatud toodetest on pinnasele rajatava aluspõranda lahendus FF-FLOOR. FF-FLOOR lahendus põhineb 3D struktuuriga hallil FF-EPS isolatsioonil, millel on 50 mm sügavuse ja 50/60 mm laiusega ristsooned 300×300 mm ruudustikuna. See ainulaadne struktuur võimaldab säästa 30 protsenti põrandabetooni kogusest, suurendades samal ajal pinnasele rajatava betoonpõranda tugevust üle 20 protsendi. 

 Loe lisa FF-FLOORi kohta…

KASUTAMINE JA REMONT

Hoonete kütmine moodustab umbes 26% kogu energia lõpptarbimisest ja kuni 75% hoonete süsinikujalajäljest tekib nende kasutamise ajal. Kõige efektiivsem viis energiatarbimise vähendamiseks on tarindite energiatõhusus, st hoone hea soojustus ning tõhusad aknad ja uksed.

Finnfoami hallitusvaba plastipõhine soojustus võib vähendada hoonete soojusleket, st vähendada tõhusalt tarindite soojuskadu ja muuta hooned seeläbi energiatõhusamaks.

Ehitusmaterjali keskkonnakoormuse arvutamisel tuleb selle süsinikujalajälg suhestada ka materjali kasutusajaga. Kasutusiga näitab tootele olelusringi jooksul vajalikku remonti ja hooldust ning vahetusintervalli. Ehitusprojektide koostamisel arvestatakse keskkonnamõjusid üha enam olelusringipõhise mõtteviisi kaudu, mis peakski alati olema otsustuskriteeriumiks. Finnfoami arendustöö üks olulisemaid eesmärke on alati olnud toodete vastupidavuse ehk eluea pikendamine.

Finnfoami soojustusega tarindid ei vaja eraldi auru- ega tuuletõket, mistõttu nende abil saavutatakse kokkuhoidu ka muude materjalide osas.

RINGLUSSEVÕTT

Finnfoam võtab soojustusmaterjalide lõikejäätmeid vastu  FF-ringlussevõtukottides  ja taaskasutab seda materjali toorainena.