FF-EPS – EPS SOOJUSTUSE SUUNANÄITAJA

Finnfoam Oy välja töötatud ja 2013. aasta lõpus turule toodud FF-EPS soojustusplaat on põrandate, seinte ja lagede soojustamiseks mõeldud uut tüüpi EPS soojustus. Finnfoam Oy täidab uue tootmisliini abil turu pikaaegse nõudluse kvaliteetse EPS soojustuse järele. Tänu uuele tootmisviisile on seinte ja lagede soojustuseks mõeldud FF-EPS traditsioonilisest EPS soojustusest oluliselt ökonoomsem. Uus tehnoloogia võimaldab saavutada  parema soojustusvõime kergemate plaatide abil. Lisaks on tootmistehnoloogia kasutamisel võimalik kujundada toote omadusi vastavalt kliendi soovidele.

OMADUSED

FF-EPS-plaadid valmistatakse polüstüreenist nagu FINNFOAM soojustus, kuid tootmismeetod on täiesti erinev. Tootevalikusse kuuluvad FF-EPS 100 kPa (paksus 85–200 mm) ning peamiselt seinte ja lagede soojustuseks mõeldud FF-EPS 60 kPa (paksus 100–400 mm).

FF-EPS 60 plaadil seinte ja lagede jaoks on omas klassis parimad soojustusomadused. Plaatide veeaurukindlus on väga hea, painde- ja lõiketugevus on 25–40% parem kui sama klassi EPS soojustusel ning soojustusvõime ehk λD 0,031 W/(mK). Plaatide mõõtmed 1200 x 600 mm teevad nende paigaldamise lihtsaks ja võimaldab ristladumist, samuti tagab plaadiserva lukksulund külmasildadeta tiheda soojustuskihi. Plaadi üks külg on ristsoontega, mis parandab oluliselt plaadi nakkumist näiteks betoonile. FF-EPS plaadid on saadaval ka suuremate ristsoontega, mis toimivad ventilatsioonikanalitena.

MITMEOTSTARBELINE JA KULUTÕHUS

FF-EPS 60 seina ja lae soojustuse patenditud tootmisprotsess võimaldab soovitud omadusi optimeerida. FF-EPS 60 kPa võib paigaldada nii betoonist kui puitkarkassiga seintele ja plaadi välispinna võib katta puitfassaadiga või kanda krohv otse vananenud plaadi pinnale. Näiteks betoonalusele kinnitatakse plaadid valu, mördi või PU-liimimassi abil ja kinnitus tugevdatakse paarist kohast mehaaniliselt. FF-EPS ETICS on krohvimisaluseks mõeldud toode, mis vanandatakse juba tehases ja on ka muude omaduste poolest optimaalne kergkrohvi alus. FF-EPS on samuti kulutõhus lahendus viil- ja lamekatustele, kus tänu lukksulundiga servale saab soovitud paksuse saavutada ühtlaselt ja tihedalt ühe soojustuskihiga.

PAREM SOOJUSTUSVÕIME

Finnfoam Oy toodab ainult halli  FF-EPS, kuna selle paremad soojustusomadused korvavad kallima tooraine. Halli FF-EPS soojustusvõime on umbes 16% parem kui tavapärasel valgel EPSil. Näiteks 170 mm FF-EPSile vastab 200 mm tavapärast valget EPS. Lisaks on õhema soojustuskihi surve väiksem kui suurema paksusega soojustusel. Kui soojustuse paksus ületab 150 mm, soovitame valida tugevam põranda soojustusmaterjal, et soojustuse kompressioonist tulenev betoonplaadi vajumine ei tekitaks probleeme. Soovitame teha üle 170 mm paksusega plaatvundamendi soojustus F-200-või F-300 tugevusklassi FINNFOAM plaatidega. FINNFOAM plaadid ei vaju kokku ja taluvad hästi koormust, kuigi soojustuse paksus on suurem.

KÜLMATÕKKEKS VALI ALATI FINNFOAM

Erinevalt niiskuskindlatest FINNFOAM soojustusplaatidest ei sobi FF-EPS külmatõkkena pinnasesse paigaldamiseks, sest FF-EPS ei ole niiskuskindel külmatõkke pikaajalist vastupidavust näitavates sulamis- ja külmumistsüklites. Sulamis- ja külmumiskindluse test muutus EPS külmatõketele kohustuslikuks suvel 2014, XPS soojustusele ehk Finnfoam plaatidele on see olnud nõutav juba varem. FF-EPS ei vasta kulutõhususelt FINNFOAM F-300 ja F-200 kvaliteedile, kuna FF-EPS külmatõkke kiht peaks olema sama soojustusvõime saavutamiseks kaks korda paksem kui FINNFOAM, kui külmatõkke soojustusvõime puhul võetakse arvesse vee nõrgendavat mõju.

LAOTOOTED:

FF-EPS erisoojustustoodete minimaalne tellimiskogus on 30 m3.

FF-EPS TEHNILISED ANDMED

(A) Lühiajaline survetugevus 10%
(B) Tuletundlikkuse klass
(C) Tõmbetugevus
(D) Paindetugevus
(E) Vee imendumine uputamisel
(F) Siseõhu saasteklass