KATUSLAE JA KATUSE SOOJUSTAMINE FF-PIR POLÜURETAANSOOJUSTUSEGA

Katuslagede soojustamisel on FF-PIR üks tõhusamaid materjale, kuna paigaldatava isolatsiooni paksus on üks õhemaid turul kasutatavaid lahendusi. Paigaldus on kiire, tõsteid katustele vähem ja kattelahenduseks sobivad peaaegu kõik turul olevad materjalid. Enim kasutatakse tavalistes katusetarindites FF-PIR AL soojustust ja laugetel katustel FF-PIR AL soojustust või bituumenlaminaadiga FF-PIR BI, mille pinnale saab bituumenplaadi kohe paigaldada.

FF-PIR soojustusmaterjalid sobivad nii uusehitistesse, madal- ja nullenergiamajadesse, passiivmajadesse kui vanade majade lisasoojustuseks, kus saavutatakse võimalikult õhukesed ja tihedad konstruktsioonid.

FF-PIR AL ,FF-PIR PL ja FF-PIR BI soojustused sobivad suurepäraselt kasutamiseks erinevate katuslae karkassi materjalide ja katuse vormidega.  Karkassi materjal võib olla puit, teras, betoon või kergbetoon (siporex) ja katus võib viilkatus, kaldkatus või lamekatus. Ka koos sarikatega on FF-PIR soojustusest kasutades lihtne ehitada väga tihedaid ja energiatõhusaid tarindeid.

 FF-PIR 220 mm.
Katuslae soojustamine FF-PIR soojustusega toimub tavaliselt mitme plaadikihi abil, kus sisemine isolatsioonikiht lõikab külmasillad ära.

AURUTÕKE JA SOOJUSTUS KOOS

Puitkarkassiga katuslae FF-PIR soojustust saab kasutada ka sisekülje aurutõkkekihina ehk aurutõkkelahendusena, kus plaadi peale paigaldatakse näiteks soovitud U-väärtuse saavutamiseks vajalik kogus puistevilla. Lahendus on üsna levinud ja kulutõhus, kui see teostatakse koos katuslae sarikatega.

Tarindid ei vaja eraldi tuule- ja aurutõkkekihti. FF-PIR soojustuse alumiiniumist või laminaadist katte pinnal on väga kõrge veeauru takistus, mistõttu FF-PIR soojustus toimib ka aurutõkkena. Plaatide vuukides ja ühenduskohtades on soovitatav kasutada elastset vuugivahtu ning ühendustesse sobivaid sisekülje aurutõkke- ja alumiiniumteipe. Plaadivuukide teipimiseks välisküljelt tuleks kasutada difusioonile avatud kangapinnaga teipe.

FF-PIR sobib igat tüüpi katuslaelahenduse jaoks.

ALL OLEVAS TABELIS ON MÕNED NÄITED TARINDITEST

Soojustuspaksuse võrdlustabel

KarkassSoojustus/karkassrunkoFF-PIRU-väärtus W/m2K
PuitFF-PIR 150 mm vahelFF-PIR 100 mm alapoolel0,09
PuitFF-PIR 150 mm vahelFF-PIR 170 mm alapoolel0,07
PuitPuistevill 400 mmFF-PIR 30 mm alapoolel0,09
PuitPuistevill 350 mmFF-PIR 120 mm alapoolel0,07

PÖÖNINGU SOOJUSTAMINE FF-PIR POLÜURETAANISOLATSIOONIGA