Soonestatud plaat (URA)

Pikkus 2500 mm (+- 10 mm), paksus 50, 70, 80, 100 ja 220 mm (tellimisel 120…300 mm)

Plaadi ühel küljel on pikisuunalised sooned ja ühes otsas on horisontaalne soon, teine ots on sirge servaga. Paksud plaadid kiirendavad oluliselt tööd ehitusobjektil, kuna paigaldatavate plaadikihtide arv on väiksem. Näiteks terrassikate, pööratud või rohekatus võib olla ehitatud kahest FINNFOAM FI-400 URA 220 mm soojustusest koosnevast kihist, millega saavutatakse U-väärtus 0,09 W/m2K.

TEHNILISED ANDMED:

Plaat Pikkus Laius Paksus
Soonestatud plaat, FI-400 URA 2500 mm 600 mm 50–100, 220 mm

 

 

FI-400 URA

  • Mõõtmed
  • Tehnilised andmed
Väärtus Üksus EN Standard Standard
Pikkus 2500 mm EN 822
Laius 600 mm EN 822
Paksus 50 - 100, 220 mm EN 822
Väärtus Üksus EN Standard Standard
Soojusjuhtivus EN 12667
λ Declared 0,035-0,038 [W/(m K)]
λu, kuivad tarindid 0,035-0,038 [W/(m K)]
λu, külmatõke 0,037-0,040 [W/(m K)]
λu, pinnasele ehitatud aluspõrand 0,036-0,039 [W/(m K)]
λu, pööratud katus 0,037-0,040 [W/(m K)]
Survetugevus, lühiajaline 45 päeva, ≥ 30mm 300 kPa CS(10/Y)300 EN 826
Roomedeformatsioon 50 aasta jooksul 180 kPa CC(3,0/2,0/50)180 EN 1606
Mõõtmete stabiilsus < 5 % DS(70,90) EN 1604
Veeimavus pikaajalisel täisuputamisel ≤ 0,7 t% WL(T)0,7 EN 12087
Sulamiskindlus-külmumiskindlus ≤ 1 t% FTCD1 EN 12091
Veeimavus difusioonil ≤ 2 t% WD(V)2 EN 12088
Veeauru läbilaskvus 150 μ MU150 EN ISO 10456
Kapillaarsus 0
Tuleklass NPD
Soojuspaisumine 0,07 [mm/(m K)]
Kasutustemperatuur - 150... + 75 EN ISO 18097
Siseõhu heiteklass M1