KATUSLAGI

Tiheda ja hästi soojustava FINNFOAMi abil on pööningu soojustamine lihtne ja ruumi säästev FINNFOAMi täiesti ühtse pooride struktuuri tõttu ei ole tarindile vaja eraldi tuuletõket ega aurutõket. Tugev Finnfoam soojustus ei vaja ka sarikate alla täiendavaid risttalasid, vaid soojustus tehakse ühtsena sarikate alla, mis vähendab külmasildu miinimumini.  

KATUSLAELE

FINNFOAMil on katuslae ja pööningute soojustuseks mõeldud soojustusplaat FI või FL-K600, mille paksus on 210, 250 ja 370 mm. FINNFOAM plaat on mõeldud peamiselt uusehitistele, kuna plaatide isetihendav konstruktsioon võimaldab sarikates vaid ±10 mm hälbeid. Katuslae soojustusplaat on mõõdetud 600 mm vahe jaoks (vaba ruum talade vahel 550 mm). FINNFOAMi kasutades saadakse tuuletõke, soojustus ja aurutõke ühe paigaldusega. Lisainfot plaadi kohta leiate alajaotusest Seinad.

Tiheda ja lihtsalt töödeldava FINNFOAMi abil on pööningu soojustamine lihtne ja ruumi säästev. FL-K600-ga toimub soojustamine uusehitustel kiiresti ja see sobib ka renoveeritavatele objektidele, millel vahe klapib.

VUUGID TULEB HOOLIKALT TIHENDADA 

FINNFOAMiST on lihtne vaibanoaga sobivas suuruses tükke lõigata, sest materjal ei murene ega tolma. Tihe koostis takistab üles tõusva sooja õhu hoonest välja pääsemise. Täiesti ühtsest ja suletud pooride struktuurist ei voola õhk läbi, mistõttu põhiliselt tuleb keskenduda vuukide tihendamisele. Painduva polüuretaanvahuga saadakse ühtne ja tihe struktuur, mis summutab kõige paremini helisid.

Painduva PU-vahuga võib Finnfoami tükke ka kokku liimida ning kaod on minimaalsed. Tarindi U-väärtus ei hõlma tarindi tihedust. Tihe tarind (lekkearv 1) kulutab siiski üle 15% vähem energiat kui tavalise tihedusega (lekkearv 4) tarind.

Tiheda ja lihtsalt töödeldava FINNFOAMi abil on pööningu soojustamine lihtne ja ruumi säästev Sarikate alla tehakse tugevast FINNFOAMist ühtne soojustuskiht ning külmasildu ei ole! 

Vanades majades pannakse esimene soojustuskiht sarikate vahele ja kinnitatakse elastse PU vahu abil.  Sarikate alla tehakse ühtne soojustuskiht, nii et vuugid kattuvad tugevast FINNFOAMist eelmise kihiga ning külmasildu ei ole!

VENTILEERIMISVAHE ON OLULINE 

FINNFOAM plaatidesse ei pääse niiskus sisse ja nende tuulutamine ei ole seetõttu oluline. Sarikate kuivana püsimine eeldab siiski ventileerimist ning aluskatte ja FINNFOAMi vahele tuleb alati jätta ventileerimisvahe (umbes 50 mm).