HÄSTI SOOJUSTATUD MAJA ON KESKKONNATEGU 

Kuni 70-80% hoone heitkogustest tekib kasutamise ajal. Seetõttu on oluline minimeerida kütte- ja jahutusvajadust struktuurse energiatõhususe vahendite abil soojustuskestaga, kuna seda saab kasutada nii heitkoguste kui ka energiakulude vähendamiseks. Hoone madal energiatarbimine on otseselt seotud madalate heitkogustega.

Energiasäästliku maja kest on hästi soojustatud ja see tarbib seega oluliselt vähem energiat kui ehitusmääruste miinimumnõuetele vastav maja. Hästi soojustatud kest on kõige keskkonnasõbralikum lahendus, kuna see säästab energiat kogu oma olelusringi jooksul.

EESMÄRGIKS NULLENERGIAMAJA

Nullenergiamaja on hoone, mis toodab sama palju energiat kui tarbib. Aastane kogutarbimine on null.

Finnfoami tõhusa ja hallitusvaba soojustusega on võimalik ohutult ehitada tõeline nullenergiamaja. Tõhusa soojustusega jäävad tarindite paksused mõõdukaks ja lisakulude tasuvusaeg on paar aastat. 

Tõelise nullenergia või passiivse tasemeni soojustatud hoone vähendab oma eluea jooksul tohutul hulgal heitkoguseid. Kokkuhoid küttearvetelt on oluline ka elanikele või kinnisvaraomanikele: näiteks eramajas tähendab aastane kokkuhoid 10 000-20 000 kWh suurt mõju energiaarvetele.

SÄÄSTLIKUD MATERJALID – OSA OLELUSRINGIPÕHISEST MÕTTEVIISIST

Ehitusprojektide projekteerimisel on hakatud arvestama keskkonnamõjudega, pöörates erilist tähelepanu olelusringipõhisele mõtteviisile. Ehitusprojekti keskkonnamõju hindamisel tuleb alati välja arvutada selle süsinikujalajälg ehitise kogu olelusringi kohta. 

Vastavalt näitab ehitusmaterjalide kasutusiga, milliseid remondi-, hooldus- ja vahetusintervalle kõnealune toode oma olelusringi jooksul vajab. Finnfoami soojustusmaterjalide hooldusvaba kasutusiga on 50–100 aastat, mis tähendab, et need tuleb välja vahetada alles siis, kui hoones toimub ulatuslik kapitaalremont.

Pikaajaliste ja vastupidavate Finnfoam soojustusmaterjalide valik sobib igat tüüpi soojustamiseks ning erinevateks lisasoojustusteks. Külmatõkke ja põrandasoojustusena on FINNFOAM äärmiselt vastupidav niiskusele, külmumisele ja koormustele, ilma et need omadused aja jooksul halveneksid. Kui soojustus on kord juba hästi tehtud, pole seda vaja parandada ega täiendada.

HEA SOOJUSTUS ON KÕIGE KULUTÕHUSAM

Finnfoam investeerib uutesse ja kestlikesse lahendustesse, et vähendada nii ehitus- kui ka hoone kasutusaegset süsinikujalajälge. Tõhusate tarindilahendustega maja ehitamine ei ole mitte ainult keskkonnategu, vaid pikas perspektiivis ka majanduslikult kõige mõistlikum.

Finnfoami soojustusmaterjalidega ehitatud tarindid ei vaja toimimiseks eraldi aurutõket ega tuuletõkkeplaate, mis omakorda vähendab teiste materjalide tarbimist.

Energiatõhus maja on ka olelusringikulude poolest selgelt kõige odavam. Ostuhindades nõuab see tavapärase ehitusega võrreldes lisainvesteeringut 1-4% kogumaksumusest. Nullenergiahoonesse saab aga lisainvesteeringuid soojustusse säästa juba siis, kui võimsa küttesüsteemi saab väiksema energiavajaduse tõttu asendada nõrgemaga. Lisaks on energiatõhusa maja elamis- ja hoolduskulud oluliselt madalamad kui tavamajal.