LISASOOJUSTUS (FF-EPS)

FASSAADID

FF-EPS soojustus sobib ideaalselt betoonist sandwich-tüüpi paneeltarindite lisasoojustamiseks. Tarindi välisküljel toimib FF-EPS ETICS ka uue fassaadikrohvi alusena. Lisasoojustuse korral on soovitatav minimaalne lisasoojustuspaksus 100 mm ja objekte teostatakse lisasoojustuspaksusega 200 mm. Fassaadi renoveerimisel on soojustuse maksumus võrreldes fassaadi uue krohvimisega marginaalne, mistõttu soojustust on soovitatav kasvatada niipalju kui võimalik. Mida madalam on tarindi U-väärtus, seda väiksemad on küttekulud tulevikus.

LAUGED KATUSED

Vanade laugete katuste puhul on vana soojustus tavaliselt üsna õhuke. Seetõttu on laugetele katustele paigaldatav lisasoojustuse paksus tavaliselt vähemalt 200 mm. Lisasoojustust saab teostada tavalise FF-EPS plaadiga, mille peale paigaldatakse villaplaat ja uus pinnakate või kasutatakse FF-EPS SILENT soojustust, kus SILENT pinnakate toimib ise jäiga ja tulekindla alusena. SILENT pinnakate on optimaalne alus ka päikesepaneelidele või muule sarnasele katustele paigaldatavale tehnoloogiale.

Renoveerimisobjekti soojustus paigaldati FF-EPS 60S soojustusena vana tarindi peale.