Seinad

VÄLISSEIN (FF-PIR)

FF-PIR soojustusmaterjalid sobivad nii puit- kui ka betoonkarkassiga seinatarindite soojustamiseks, olles samal ajal ka tarindi aurutõkkeks. Tõhusa FF-PIR soojustusega saab seinte U-väärtust kergesti parandada tarindeid paksendamata. Näiteks P1 tuleklassi ventileeritava fassaadiga objektidel saab 140 mm (U-väärtus 0,17) FF-PIR FR soojustuse muutmisega 170 mm paksuseks U-väärtust vähendada juba oluliselt ehk 0,14-ni. Ka tõeliste konstruktsiooniliselt energiatõhusate nullenergiamajade ehitamine on kõige lihtsam ja turvalisem FF-PIR soojustuslahendustega.

VÄLISSEIN (FF-EPS)                                             

FF-EPS soojustusmaterjale kasutatakse enim betoonkarkassiga hoonetes, näiteks BSW elementides ja kandekarkassi välisküljel kergkrohvi tugeva ja niiskuskindla alusena.

VÄLISSEIN (FINNFOAM)

FINNFOAM soojustust kasutatakse enamasti eramute ja keeruliste tingimustega puhkemajade seinatarindites. Sarnane toode on KK-600 seinatarindi jaoks, mida kasutatakse ka ventileeritava aluspõranda soojustusena ja mille paigalduskiirus on omaette klassist.       

 LISASOOJUSTUS JA AURUTÕKE

FINNFOAM ja FF-PIR soojustus toimivad tarindis alati ka aurutõkkena. Nii kasutataksegi neid tänapäeval palju koos poorsete villasoojustustega seina- ja katusetarindites aurutõkkelahendusena. Katuslagedel toimib kõva soojustus ka puistevilla tugeva alusena. Samal ajal parandab lahendus poorsete soojustusmaterjalide soojustusvõimet, kuna vähenevad poorsete soojustuste temperatuurierinevused ja konvektsiooni nõrgendav mõju. Lahendust kasutatakse tavaliselt ka täiendavaks sisesoojustuseks.