RINGMAJANDUS, MATERJALI- JA RESSURSITÕHUSUS

Me arendame pidevalt oma tooteid ja tootmist, et keskkonnamõju vähendada. Selle eesmärgi saavutamiseks on võtmetähtsusega ringmajandus ning materjali- ja ressursitõhusus. Näiteks oleme välja töötanud täiesti uued meetodid soojustusjäätmete tõhusaks ringlussevõtuks Soomes, samuti meetmed tootmisel tekkiva heitsoojuse kasutamiseks. Meie tooted kasutavad taaskasutatavaid materjale ja ressursitõhusaid lahendusi, et vähendada tarindite süsinikujalajälge.

MATERJALITÕHUSAD LAHENDUSED

Materjalide kasutamise optimeerimisega on võimalik ehituse süsinikujalajälge oluliselt mõjutada. Finnfoami lahendustega vajatakse vähem ehitusmaterjale.

FF RINGLUSSEVÕTUKOTT – RINGLUSSEVÕTU TEERAJAJA

Finnfoam oli esimene Soome ettevõte, kes käivitas plastisolatsiooni jäätmete ringlussevõtu süsteemi. Plastisolatsiooni jäätmed kogutakse FF ringlussevõtukottidesse nii ehitusplatsidelt kui ka rauakauplustest ning taaskasutatakse toorainena Salo tehases.

TAASKASUTATUD MATERJALIST TOOTED

Uute toodete valmistamisel kasutame ära ringlussevõetud isolatsioonijäätmeid. Ringlussevõetud EPS plastist soojustusmaterjali kasutatakse uue keraamilise FF-SILENT massi valmistamiseks, millesse see purustatakse täiteaineks. FF-PIR materjali seevastu kasutatakse näiteks FF-FRAME toodetes.

POLÜSTÜREENLAHUSTI RINGLUSSEVÕTT

Finnfoam ehitab Salosse polüstüreeni keemilise ringlussevõtu tehast, kus suudetakse kasutatud, isegi määrdunud vahtplastsoojustused energia- ja kulutõhusalt soojustusmaterjalide toorainena taaskasutusse võtta. Ringlussevõtuprotsessile ja selles kasutatavale uuele keskkonnasõbralikule lahustile on taotletud patenti.