VASTUTUSTUNDLIKKUS

Me arendame pidevalt oma tooteid ja tootmist, et vähendada keskkonnamõju. Meie soojustustooted mängivad olulist rolli hoonete süsinikujalajälje vähendamisel. Me tahame anda oma panuse ettevõtte sotsiaalse vastutuse edendamisesse ja aidata kaasa kestlikuma tuleviku loomisele.

ENERGIATÕHUSUS JA TAASTUVENERGIA

Meie jaoks on oluline edendada hoonete energiatõhusust, vähendada nende energiatarbimist ja süsinikdioksiidi heitkoguseid. Oleme vastutustundliku ehituse eksperdid.

RINGMAJANDUS, MATERJALI- JA RESSURSITÕHUSUS

Töötame välja innovatiivseid ja jätkusuutlikumaid tooteid ja lahendusi, et minimeerida keskkonnamõju ning kasutada ringlussevõetud tooraineid.

BIOMATERJALID – BIOJÄÄTMETE BAASIL

Tulevikus kasutame biopõhiseid tooraineid toodetes, mille jaoks need sobivad. Bioplastid on osa meie tootmisest.