Teed ja õued

Külmatõkke ja soojustatud kattekonstruktsiooni abil püütakse vähendada külmuva aluspinna soojuskaod talve jooksul nii väheseks, et deformatsioon püsib lubatud piirides. Külmumise vältimine külmatõkke abil on alati kulutõhusam kui pinnasemassi asendamine. Külmatõke on palju parem valik ka süsinikujalajälje seisukohalt ja ennekõike tagab FINNFOAM tarindite pikaealisuse.

Taristuehituse külmatõkkena suudab FINNFOAM hästi taluda ehitusaegseid koormusil.

Lisatud tabelis on esitatud näited deformatsiooni ja kallaku muutuse maksimumväärtuste kohta. Drenaažide ja torustike ning ka hoonete sissepääsude kohtade juures võivad lubatud deformatsiooni piirväärtused olla rangemad kui mujal õuealal.

Õueala sillutisKvaliteediklassPakase hulga mõõt FmitLubatud deformatsioon hsal mm
Asfalt või betoonsillutis1F1050
2F10100
3Ei ole piiratud
Kruusa- või killustikupind1F1050
2F10100
3Ei ole piiratud
Kattekivid või katteplaadid1F1050
2F10100
3F10150
Liiklusega õuealal pannakse FINNFOAMi peale
u. 15-30 cm liiva sõltuvalt koormusest.
Külmatõke aitab vähendada pinnasemassi teisaldamist.

KVALITEEDIKLASSID

Klass 1:
Õued või alad, millele esitatakse välimuse ja funktsionaalsuse osas eriti suured nõuded

Klass 2:
Elumajade, äri- ja büroohoonete vms. õued

Klass 3:
Sellised ladude ja tööstushoonete õued ja muud alad, mille suhtes on välimuse ja funktsionaalsuse osas lubatud klassist 2 väiksemad nõuded

Õuealade kattekonstruktsiooni kihi mõõtude deformatsiooniarvutused tuleb teha igas olukorras eraldi piirkonna vaatluse ja/või laboriuuringute alusel. Kui eelmainitud lähteandmeid ei ole kasutada, võib kattekonstruktsiooni projekteerimisel kasutada alljärgnevalt esitatud soovituslikke mõõte.

Vana tänavatarindi külmatõkke abil saab seda kõige kulutõhusamalt renoveerida.
Vaiaplaadi alumine külg tuleb alati soojustada, et tagada selle pikaajaline toimimine.

MÕÕDUKALT KÜLMUV ALUSPINNAS

TUGEVALT KÜLMUV ALUSPINNAS

Külmatõkkega kattekonstruktsiooni soojustuse paksus d pakase hulga alusel erinevate lubatud deformatsioonidega, kui aluspinnas on mõõdukalt külmuv.   

Külmatõkkega kattekonstruktsiooni soojustuse paksus d pakase hulga alusel erinevate lubatud deformatsioonidega, kui aluspinnas on tugevalt külmuv. 

Mittevettiv ja vastupidav FINNFOAM toimib koormusjaotusplaatides hästi.
Koormusjaotusplaatide ladumisskeem.