FINNFOAM INFRAPUNAPLAAT PATENTEERITUD LAHENDUS KERGLIIKLUS- JA VÄIKESE KIIRUSEGA TEEDELE

Finnfoamis me uurime väikese liiklusega teetarindite arendusvõimalusi. Praegused teedeehitusmeetodid on rasked ja kallid ning lõpptulemus ei ole madala kandevõimega pinnasel sageli kauakestev, vaid kattekiht praguneb juba pärast paari aastat kestnud kasutamist jäätumise tõttu. Projekti tulemusena patenteerisime mullatöödel kasutamiseks  FINNFOAM INFRA plaadi,  millel on mördi ja klaaskiudvõrgu tugevdus mõlemalt poolt, st peaaegu sama struktuuriga kui  Tulppa märgruumi plaadil.

FINNFOAM INFRA plaat.

Mördiga kaetud FINNFOAM INFRA plaadil on tavalise FINNFOAMiga võrreldes palju suurem kandevõime. Nii saab sellest tasandatud nõrga kandevõimega pinnasele jagava kihi. Lahendus võimaldab oluliselt säästa teede ehituse kuludelt, sest tee või kõnnitee alusse saab rajada ilma suuri masse teisaldamata/stabiliseerimata. Isegi tavaline FINNFOAM võib oluliselt vähendada pinnasemassi teisaldamist, kuid see lahendus veelgi enam.

FINNFOAM INFRA plaadi mõõtmed on 600 x 2600 mm ja plaadid on saadaval 50 mm paksusena. Kui objektile on soojustuseks vajalik paksem plaat, kasutatakse lisaks INFRA plaadile tavalisi FINNFOAM plaate. Soojustuse kogupaksus valitakse piirkonna esineva pakase tundide arvu ja paigaldussügavuse alusel nagu tavalise soojustuse puhul. Plaatide lühiajaline survetugevus on ≥ 400 kPa ja pikaajaline ≥ 180 kPa. FINNFOAM INFRA plaatide elastsusmoodul on ≥ 19 000 kPa ja paindetugevus 50 mm ≥ 1200 kPa.

Lahenduse põhimõte on, et tasandatud pinnasele kantakse õhuke paigaldusliiva kiht. Liivasele tasandatud alusele on FINNFOAM INFRA plaate lihtne paigaldada. Plaadid kaetakse pealt 15–30 cm killustiku ja asfaldi või muu sarnase kattega. See lahendus sobib ka suuremate teede kindlustamiseks, kuid siis on eelised väiksemad, kuna need objektid vajavad soojustuse peale 50–70 cm killustikku. Seda selleks, et sügisel ja kevadel ei muutuks teepinna temperatuur liiga kiiresti, mis võib kohati põhjustada musta jääd. Lahendust on juba kasutatud mitmel katseobjektil, mille kohta tagasiside ja mõõtmistulemused on olnud väga head.

FINNFOAM INFRA plaadiga lahendustes ei tohi unustada tarindi servadesse tulevat külmatõket.

2014. aasta suvel valmis Poris üle 200 meetri pikkune kergliiklustee katselõik, mis näitas, et lahendus toob kaasa rajamiskulude kokkuhoiu. Samuti on pikaajalised mõõtmised tuvastanud, et lahendus toimib  plaanipäraselt. Viimase paari aasta jooksul on tarindi liikuvus olnud ±1 millimeetri piires. Vastav üle 200 meetri pikkune võrdluslõik ehitati traditsioonilisel viisil suure pinnasevahetusega.