FF-EPS ISOLATSIOONI KASUTAMINE KATUSLAE SOOJUSTUSENA

Lauge katuse soojustamine FF-EPS X 60S soojustusega, mille peale tuleb katte aluseks kõvavill.

FF-EPS on väga kulutõhus ja niiskustehniliselt turvaline lagede ja katuste soojustusmaterjal, mille soojusjuhtivustegur λDeclared on 0,031 W/mK. FF-EPS soojustusmaterjale sobib kasutada nii uute hoonete, madal- ja nullenergiamajade ning passiivmajade ehitamisel kui vanade katuslagede renoveerimiseks ja lisasoojustusena.

FF-EPS soojustus sobib suurepäraselt kasutamiseks erinevate karkassimaterjalidega. Karkassi materjal võib olla puit, teras, betoon või kergbetoon (siporex). FF-EPS soojustatud tarindites peab tavaliselt olema eraldi õhu- või aurutõkkekiht, kuna selle aurukindlus ei ole iseenesest piisav aurutõkkena toimimise jaoks. Aurutõkkena võib kasutada Finnfoam või FF-PIR soojustusmaterjale või aurutõkkekilesid FF-EPS plaatide sulundiga vuugid muudavad soojustuse väga ühtseks ja tihedaks. Sulundites ei ole vaja kasutada tihendamiseks PU vahtu, kuid läbiviikude tihendamiseks soovitatakse kasutada elastset PU-vuugivahtu. Laugete katuste puhul on  FF-PIR on ka polüuretaansoojustus üsna levinud alternatiiv.

Kerge FF-EPS soojustuse teisaldamine objektil on lihtne.

SOOJUSTUSLAHENDUSED VASTAVALT KANDVALE KATUSETARINDILE

FF-EPS soojustust võib kasutada kõigi tavapäraste katuslae karkassi materjalidega.  FF-EPS on väga kulutõhus lamekatuste ja kaldega katuslagede soojustusmaterjal. Näiteks tänapäeval katuslaele kehtestatud u –väärtus 0,09 saavutatakse konstruktsiooniga õõnesplokk, aurutõke, FF-EPS M või FF-EPS X 60S/320 mm, 20 mm villaplaat, kattematerjal.  Selle konstruktsiooni kogupaksus püsib mõõdukana ning katustel ei ole liikumisteede kohal süvendite tekkimise riski. Katustel on tänapäeval palju tehnikat, mis eeldab katusel liikumist ja lamekatustel kasutatavad soojustusmaterjalid peavad koormust taluma ilma süvendite tekketa.  Finnfoam Oy toodetud kõvade soojustusmaterjalide (Finnfoam, FF-EPS, FF-PIR) süvendite tekkimise ohtu ei ole.

FF-EPS X 60S/320 mm.

UUDISTOODE FF-EPS 60S SILENT

FF-EPS 60S SILENT soojustuspaksus on 320 mm, kogupakus on 330 mm.

FF-EPS 60S SILENT plaatidel on ühel poolel on 15-20 mm paksune eripinnakate, millel on suurepärased helisummutavad ja tulekindlad omadused ja see sobib otse kattematerjali alla. FF-EPS 60S SILENT plaatide pinnakatte all on u 5 cm sügavused ristsooned ja kogumissooned plaadi servas, mille ülesandeks on toimida kaldkatustel tuulutuskanalitena. FF-EPS 60S SILENT vähendab katustele tõstetavaid kuupmeetreid ja kiirendab paigaldust. Nõutav U-väärtus 0,09 saavutatakse ühe 320 mm paksuse plaadiga, mille tõttu katused valmivad kiiremini.

TOOTEVIDEO:

KALDEGA PUITTARINDID

Kaldega puittarindiga katuslagedel saadakse kõige kvaliteetsem ja külmasildadeta lõpptulemus, kui FF-EPS soojustus paigaldatakse ühtse kihina kandva konstruktsiooni peale. Liimkihtpuidust taladega võib kasutada konstruktsiooni, kus talade alapinnale paigaldatakse aurutõkkena Finnfoam või FF-PIR-plaadid ja talade vahele kinnitatakse vahu abil soovitud U-väärtusega FF-EPS-plaadid.

Soojustuse paksus määratakse U-väärtuse alusel. Allolevas tabelis on mõned näited tarinditest.

KarkassSoojustus/karkassFF-PIR U-väärtus W/m2K
ÕõnesplokkSoojustus õõnesploki pealFF-EPS X 60S/200mm + villaplaat 20-30 mm0,14
ÕõnesplokkSoojustus õõnesploki pealFF-EPS X 60S/320mm + villaplaat 20-30 mm0,09
ÕõnesplokkSoojustus õõnesploki pealFF-EPS X 60S/400mm + villaplaat 30 mm0,07
ÕõnesplokkSoojustus õõnesploki pealFF-EPS 60S X SILENT 320mm0,09
TT-plaatSoojustus plaadi pealFF-EPS X 60S/320mm + villaplaat 20-30 mm0,09
Liimkihtpuidu kõrgus > 400 mmsiseküljel FF-PIR 50mm või Finnfoam 70 mmvahel FF-EPS 60S/200 + 200 mm 0,07