LAE JA SEINTE RENOVEERIMISEKS NING LISASOOJUSTUSEKS

FF-PIR-soojustus sobib välisseinte ja katuslagede renoveerimiseks. Katuslagedel võib vana soojustuse vahetada täielikult FF-PIR vastu, mis tähendab, et vana tarindi energiatõhusus paraneb juba oluliselt. Teine võimalus on paigaldada uus soojustusplaatide kiht katusetugede alapinnale ühtse plaadikihina, tihendades vuugid elastse vuugivahu ja teibiga. Soojustuse paksus kujuneb soovitud U-väärtuse alusel või kasutades olemasolevat ruumi maksimaalselt.

Vana poorse isolatsiooni asendamine FF-PIR isolatsiooniga vähendab tarindi U-väärtust juba poole võrra.

FF-PIR GYL SAMAAEGSELT NII SISEMINE TÕKKE- KUI SOOJUSTUSPLAAT

Välisseintel paigaldatakse FF-PIR soojustusplaatide kiht olemasoleva tarindi siseküljele. Soojustusplaat toimib nii aurutõkke kui lisasoojustusena ilma lisakarkassi ehitamata. Seinte sisekülje soojustusplaadina võib kasutada ka FF-PIR 40/70 GYL tooteid, mis koosnevad 30 mm või 60 mm soojustusplaadist, mille külge on tehases liimitud 9 mm õhendatud servaga kipsplaat. GYL tooted kiirendavad oluliselt paigaldust, kuna samas tööetapis saab paigaldatud soojustus ja kipsplaadid. Plaatide mehaaniline kinnitamine toimub kipsplaadi tootja juhiste alusel. FF-PIR 40 ALS on samuti seestpoolt täiendavaks soojustamiseks mõeldud toode. See on 40 mm paks ja plaadi mõõtmed on 600×2600 mm. Kahe plaadi ühendamisel võib plaatide vuugikohtadesse paigaldada 20 x 100 mm laua. Lisasoojustamisel tuleb meeles pidada ka elastse vuugivahu kasutamist ning teostada töö hoolikalt.

Lisasoojustus FF-GYL plaadiga.

Ulkoseinät

KarkassSoojustus/karkassFF-PIRU-väärtus W/m2K
PuitSaepuru 100 mmFF-PIR GYL400,40
PuitSaepuru 100 mmFF-PIR GYL 700,28
PuitMineraalvill 100 mmFF-PIR 90 ALK0,14
PuitMineraalvill 100 mmFF-PIR 30 ALK0,23

Katuslaed

KarkassSoojustus/karkassFF-PIRU-arvo W/m2K
PuitMineraalvill 200 mmFF-PIR 30 ALK0,16
PuitMineraalvill 300 mmFF-PIR 90 ALK0,09

LISASOOJUSTUS PUITKARKASSILE FF-PIR GYL POOLSULUNDIGA KIPSPLAADI ABIL

Renoveerimisel saab sageli parima tulemuse, asendades vana soojustus tõhusama FF-PIR soojustusega. Allpool video sellest.

SEINA LISASOOJUSTUS FF-PIR ALS RENOVEERIMISPLAADIGA

FF-PIR ALS renoveerimisplaat on mõeldud just siseruumide lisasoojustuseks. Üldiselt tehakse lisasoojustus FINNFOAM tavaliste poolsulundiga soojustusplaatide abil, aga kui soovitakse saavutada tarindi võimalikult vähene suurenemine, kasutatakse FF-PIR ALS renoveerimisplaati. FF-PIR ALS renoveerimisplaat on alumiiniumiga kaetud polüuretaanplaat. Renoveerimisplaadi paksus on 40 mm ning mõõtmed 600 mm x 2600 mm. Plaadi servades on 50 mm laiused ja 20 mm sügavused sulundid.

 FF-PIR ALS renoveerimisplaadi tehnilised andmed ja mõõtmed

Soojustus surutakse vuukidest vana seina ja liistu vahele ning kinnitatakse seinale puitliistudega (20 mm x 50 mm), mis sobivad plaatide vahele jäävasse vuuki. Vuugi tihedust parandatakse, kasutades plaatidevahelises vuugis elastset vuugivahtu või vuukimissegu, nii tuleb soojustus ühtlane ja külmasildadeta. Liistude külge kinnitatakse sisevoodriplaat või paneel. Kuna liist kinnitatakse FF-PIR ALS plaatide vahele, võtab tarind väga vähe siseruumi ja on lekkekindel. Lisaks võimaldab see puitkonstruktsioonide liikumist ja parandab seina niiskustehnilist toimivust. Ala- ja ülaservad ning läbiviigud tihendatakse elastse vuugivahuga. Uus sein muutub nii ühtseks ja tihedaks ning külmi nurki ega tõmmet ei ole.

Kui renoveerida vanade määruste (kehtisid aastatel 1985…2003) kohane sein (U-väärtus 0,28) FF-PIR ALS renoveerimisplaadiga, paraneb seina soojustusvõime üle 35%. Uue seina U-väärtuseks tuleb umbes 0,18 W/ (m2 K). Tegelikult võib paranemine olla oluliselt suurem, kuna samaaegselt suureneb tarindi tihedus Puitkarkassmaja keskmine õhulekkearv on 4. Kui tiheduse suurendamisega väheneb õhulekkearv üheni, väheneb eramaja energiakulu juba 15 % ainuüksi tiheduse suurenemise tulemusena. U-väärtuse arvutamisel ei ole võetud arvesse konstruktsiooni tihedust (õhulekkearvu).

Veel vanemate seinte soojustusvõime paraneb suhteliselt veelgi rohkem. Kui vanas seinas on poorset soojustust u. 10-12 cm, saab seina soojustusvõimet FF-PIR ALS renoveerimisplaadi abil parandada üle 50%.

FF-PIR ALS renoveerimisplaadil on hea soojustusvõime ja see on piisavalt jäik. Plaati on meeldiv käsitleda ja lihtne töödelda. Plaadid ei tolma ega murene.  

SOOJA EHITISE SISEKÜLJE LISASOOJUSTUS FF-PIR RENOVEERIMISPLAADI ABIL

FF-PIR ALS renoveerimisplaadiga saab lisasoojustuse tehtud kiiresti ja kulutõhusalt. FF-PIR ALS soojustusest ja vuugivahust tekib ühtne ja tihe soojustus, mis toimib samaaegselt aurutõkkena. Kui vanas seinas on aurutõkkekile, tuleb sellesse teha augud umbes 10 tk/m2.  See on vajalik, et tarindisse ei jääks kohti, mis on kahe aurukindla kihi vahel.

Soojustamist alustatakse nurgast. Nurgas võib kinnituseks kasutada kruvisid ja seibe. Seejärel tihendatakse plaadi ots nurgast elastse vuugivahuga. Soojustus jäetakse põrandast ja laest umbes 1 cm eemale, et elastse vuugivahu saaks paigaldada ka alumisse ja ülemisse vuuki.

Plaat kinnitatakse seinale puitliistudega (20 mm x 50 mm). Enne puitliistu kinnitamist lastakse plaadi vuukidesse veidi elastset vuugivahtu. FF-PIR ALS ja elastne vuugivaht surutakse puitliistu ja vana seina vahele, et vuuk saaks tihe.

Puitliistude külge on hea kinnitada sisevooder või paneelid.  Enne sisevoodri tegemist tuleb pidada meeles plaatide üla- ja alaservade ning muude läbiviikude tihendamist ja pistikupesi. Tarindi tihedus on osa energiatõhususest ja tagab selle niiskustehnilise toimivuse! Tarindi U-väärtuse arvutamise skeemis ei arvestata tihedust.