VÄLISSEINTE SOOJUSTUS FINNFOAMIGA

Seinad võib soojustada tavaliste sirge servaga või poolsulundiga FINNFOAM plaatidega, kuid selle jaoks on loodud ka eraldi tooted. Finnfoam seinatarindii materjalikuludelt saab säästa, sest eraldi aurutõkkeid või tuuletõkkeid ei ole vaja paigaldada. Lisaks muudab tööetappide vähene arv paigalduse tõhusaks.  FINNFOAM seina kulutõhususe kohta saab parima ülevaate järgmise võrdluse abil:

FINNFOAM FL-K600 seinte soojustusplaat on mõeldud 600 mm talade vahele.

TÖÖPÕHIMÕTE

FINNFOAM FI-K600/250 mm.

Finnfoam seinte soojustusplaat on mõeldud 600 mm talade vahele ning säästab tööetappe ja soojustusele kuluvaid ruutmeetreid. Plaate on lihtne paigaldada – ei mingit tuuletõket, aurutõket ega risttalasid. Õhuke konstruktsioon ja ökonoomne soojustuse paksus, 179 mm, U-väärtus 0,22…0,24 (soojustus 140 mm) ja 249 mm, U-väärtus 0,15…0,16 (soojustus 210 mm). FINNFOAM seinaplaatidel on kõik FINNFOAMi head omadused. Naelad ei torgi aurutõket, aurutõke toimib mõlemas suunas ja lisaks on plaadid tugevaks aluseks näiteks sisevoodri kipsplaatidele.

Ühe tööetapi jooksul saadakse valmis seinakonstruktsiooni kogu vajalik soojustus, aurutõke ja tuuletõke.

Tarind on ka niiskustehniliselt kõige turvalisem, sest sisevooder järgib siseõhu suhtelist niiskust ja karkass ning välisvooder välisõhu suhtelist niiskust. FINNFOAMi täiesti ühtse ja suletud pooride struktuuri sees ei teki hallitust.

Tarindite tihedus on oluline osa hoone energiamajandusest. Ehitise tihedust kirjeldatakse õhulekkearvu kaudu, mis on puitkarkassiga maja puhul keskmiselt 4. Tiheduse parandamisega 4 -> 1 säästetakse 15% kogu ehitise (eramaja) energiakuludest. Finnfoami seinasoojustus on testitulemuste põhjal väga tihe ja seda isegi vuugikohtades! Vuugid tuleb hoolikalt täita PU-vahuga.

FINNFOAM soojustusplaadid

Allpool on toodud mõned näited seinasoojustusplaatidest.

EN-K600 210/65 mm (ventileeritav aluspõrand, seinad ja katus)

EN-K600 210 mm (ventileeritav aluspõrand, seinad ja katus)