TAGAGE ÕUETARINDITE PIKAEALISUS

Külmatõkke kõige olulisem omadus on töökindlus ehk vastupidavus pikaajalistele koormustele, millega see maapinnas kokku puutub. Külmatõke ei tohi vajuda kokku ega vettida, vastasel juhul see ei täida oma ülesannet kavandatud moel.

Külmatõkke tähtsust ja selle paigaldamist ei tohi unustada õue ehituse mis tahes etapis. Korralik FINNFOAM soojustus on üks ehituse ja õueehituse põhiküsimusi, millega tagatakse tarindite pikaealisus ja hea seisukord. Halvasti tehtud külmatõkke puhul muutub kõnnitee või asfalt laineliseks ja müürid kalduvad väljapoole.

Mis on külmakerked? Lihtsalt öeldes suureneb pinnasekihi maht ja külmakerked tekivad pinnases oleva vee külmumise tõttu.

Enne FINNFOAMi külmatõkke paigaldamist tuleb vundamenditööd teha korrektselt ja õue kaldeid hoolikalt läbi mõelda, tagada piisav kalle hoonetest eemale ning vihma- ja lumesulamisvee juhtimine krundilt eemale. Ka vajaliku drenaaži projekteerimine peaks toimuma samaaegselt külmatõkete projekteerimisega.

Õue külmakerked võivad suunata sulamisvee vales suunas, näiteks peahoone või garaaži poole. Ka lumi toimib omamoodi isolatsioonina piirkondades, kus jääb puutumatuks, kuid tänapäeval ei tohiks projekteerimine sellel põhineda. Tavaliselt eemaldatakse õue liikumisteedelt lumi ja külmatõkete dimensioneerimine tuleb vastavalt soovitustele teostada vähemalt kord 25 aasta jooksul esinevate maksimaalsele külmumistundide arvu põhjal.

Külmatõkke toimivust on lihtne tuvastada õue katteplaatide ja müüride järgi. Külmatõkke ja valitud katte eesmärk on vähendada külma aluspinnase soojuskadu nii väikeseks, et külmakerked jäävad talvel jooksul madalaks. Külmatõke paigaldatakse ühtlase kihina vibraatoriga tihendatud pinnasele. Külmatõke peab ulatuma piisavalt kaugele õuetarinditest, et kelts ei saaks neid kahjustada ka õuetarindite või -teede servades.

Hoolikalt tehtud vundamendi- ja soojustustööd tagavad, et teie õue kate ei muutu laineliseks ja hoovi seinad ei kaldu väljapoole. Keltsa surve on alati suunatud külmumisfondi suunas ja seetõttu kalduvad müürid, mille taga ei ole FINNFOAMi soojustust, aja jooksul väljapoole. Hoolitsege siis õueehituse ühe kõige olulisema põhitõe ehk külmatõkke eest ja hoidke oma õue tarindid kauakestva ja kaunina.

Külmatõkke maksimaalne tõhusus saavutatakse just siis, kui see paigaldatakse võimalikult maapinna lähedale. Kui soojustuse peale paigaldatakse 20–30 cm paksune pinnasekiht, jaotub soojustusele langev punktkoormus laiemale alale. Koormust tekitavad krundil näiteks sõidukiliiklus, mida eramu puhul talub FINNFOAM FI- või FL-300, ning suurema liiklusega õuealadel on soojustuseks FINNFOAM FI- või FL-400.

FINNFOAM plaatide vahelisi vuuke ei ole pinnasesse paigaldatava külmatõkke puhul vaja eraldi tihendada. Plaate hoiab tihedalt koos nende peale tulev pinnas või betoonivalu. Kui soovite parandada tihedust, võite soojustuseks valida poolsulundiga plaadi (nt FINNFOAM FL-300) või paigaldada kaks plaadikihti ülestikku.