FF-EPS ISOLATSIOONI KASUTAMINE VÄLISSEINA SOOJUSTUSENA

Alla 28 m kõrguses kergkrohviga P1 tuleklassiga kortermajas tehakse igale teisele korrusele tuletõkked 200 mm kõrguse FF-PIR soojustusplaadiga.

FF-EPS 60 S on ökonoomne ja niiskuskindel soojustusmaterjal, mille soojusjuhtivustegur λDeclared on 0,031 W/mK. FF-EPS soojustusmaterjale sobib kasutada nii uute hoonete, madal- ja nullenergiamajade ning passiivmajade ehitamisel kui vanade ehitiste lisasoojustusena.

FF-EPS 60 S soojustusmaterjalid sobivad kasutamiseks erinevate karkassi materjalidega. Karkassi materjaliks võib olla betoon, betoonpaneel, tellis, kergbetoon (siporex), kergplokk, puit või teras. FF-EPS soojustusmaterjalidel peab tavaliselt olema eraldi õhu- või aurutõkkekiht, kuna selle aurukindlus ei ole iseenesest piisav aurutõkkena toimimise jaoks. Plaatide vuukides ja ühenduskohtades soovitatakse kasutada elastset PU-vuugivahtu.

Räästaarhitektuur. Objektile projekteeritud ja ehitatud räästakaunistused.

FF-EPS SOOJUSTUS SOBIB KÕIKIDESSE SEINATARINDITESSE

Välisseina karkassimaterjalidest on kivisein (betoon, tellis, plokk) FF-EPS jaoks suurepärane taust. FF-EPS 60 S plaatide välispinna võib katta puitfassaadiga, vanandatud plaat võidakse katta otse krohviga. Sulundiga FF-EPS-soojustusplaadid paigaldatakse karkassi välisküljele ühtse soojustuskihina näiteks mördiga või kinnitatakse PU-vahuga kandva seina külge ja kinnitus tugevdatakse mõne mehaanilise klambri abil. FF-EPS soojustusmaterjaliga soojustatud betoonsein ei vaja eraldi aurutõket. Kasutatava soojustuskihi paksus määratakse vastavalt U-väärtusele. Näiteks u-väärtus 0,17 saavutatakse 180 mm paksuse FF-EPS-soojustusega. Kui soovitakse jõuda passiivmaja taseme lähedale, peaks seina U-väärtus olema vähemalt 0,12 ja kasutatav soojustuse paksus on 250 mm.

FF-EPS ETICS kergkrohv aluseks.

Välisseina karkass võib samuti olla puidust, mille puhul tarind tehakse järgmisel viisil: karkassipostide siseküljele või vahele pannakse FINNFOAM või FF-PIR plaadid, mis toimivad tarindis ka aurutõkkena. Karkassi välisküljele kinnitatakse FF-EPS plaatide kiht. FF EPS plaadikihi soojustusvõime peab õige niiskustehnilise toimivuse tagamiseks karkassi välisküljel olema sama suur või suurem kui karkasside vahel oleva FINNFOAMi või FF-PIR soojustusmaterjali soojustusvõime. Soojustuse paksused määratakse soovitud U-väärtuse alusel. Puitkarkassi korral tuleb teha ventileeritav fassaad.

Lisateavet FF-EPS plaatide omaduste, tüüpide ja mõõtmete kohta leiate siit  

FF-EPS ETICS ja kergkrohv