TERRASSI JA ÕUEKIVIKATTE KÜLMATÕKKEJUHEND

Suvi on terrasside ehitamise ja õuekivide paigaldamise hooaeg. Õuekivikatte paigaldamist alustatakse alati ehitamise pinnasevahetusega ja kontrollitakse samal ajal üle, et killustiku all olev aluspinnas on piisavalt kandev ja külmatõket kavandatakse. Aluspinnase peale tuleb vähemalt 100 mm tihendatud killustikku, mille peale paigaldatakse 50–100 mm paksune FINNFOAM soojustus. Enne kivikatte paigaldamist tuleb FINNFOAM soojustuse peale paigaldada vähemalt 100 mm liiva või killustikku. Oluline on, et külmatõke ulatuks piisavalt väljapoole kivikatte serva, et külm ei tungiks soojustuse alla ega kergitaks servaalasid. 

Terrassi ehitus algab hoolika vundamendi projekteerimisega. Nii välditakse kõiki külmakahjustusest tingitud kevadisi remonditöid. Külmatõke on õnnestunud ja vastupidava terrassi võtmeelement. FINNFOAMi toodetega on külmakaitse lihtne ja kiire ning ennekõike aitab vältida külmakahjustusi. Soojustusplaate saab töödelda traditsiooniliste käsitööriistadega nagu nuga ja käsisaag.

Külmatõke tagab õue kivikatte pikaealisuse.

Kelts tekib pinnases oleva vee külmumisel ja selle tagajärjel pinnase maht suureneb. Keltsa tekkimist mõjutab näiteks pinnase tüüp ja asukoht, samuti külmumistundide arv.

Ennekõike tuleb tagada, et terrassi all olev aluspinnas oleks piisavalt kandev. Aluspinnase kiht tuleb eemaldada ja külmatõkke alune pind tasandada vähemalt 100 mm killustikukihiga. 

FINNFOAM postivormid paigaldatakse projektis ette nähtud asukohtadesse. FINNFOAM postivormi on lihtne õigesse kohta asetada ja see toimib terrassi vundamendi valuvormina. 

Betoon valatakse postivormi. Vormi tuleb valamise ajaks toestada mulla või plokkidega. Külmatõke FINNFOAM FL-300 50-100 mm tuleb paigaldada postivormide ümber, terrassi alla ja terrassi välisservadest vähemalt 2 meetri kaugusele. Soojustuse paksus ja laius sõltuvad objekti geograafilisest asukohast.  

FINNFOAM FL-300 soojustus kaetakse vähemalt 200 mm killustikukihiga, nii, et soojustusplaat on kaetud. 

FINNFOAM XPS külmatõkke poorid on täiesti ühtlased ja suletud, mis tagab soojustusplaatide pikaealisuse, hea soojustusvõime ja tiheduse. FINNFOAM soojustus on pressitud polüstüreen ehk XPS soojustusmaterjal, mis säilitab soojustusvõime ja tugevuse ka keerulistes keskkonnatingimustes.

FINNFOAM postivorm.