Keskkonnadeklaratsioonid (EPD)

Finnfoami toodete kohta on koostatud RTS EPD keskkonnadeklaratsioonid. EPD (Environmental Product Declaration) on vabatahtlik ja standardiseeritud viis usaldusväärse asjakohase, kontrollitud ja võrreldava teabe esitamiseks ehitusmaterjalide keskkonnamõju kohta.

Ehitusprojektide kontekstis arvestatakse keskkonnamõjudega üha enam olelusringipõhise mõtlemise kaudu. Ehitusmaterjalide valikul on tooraine hankimise hetkest oluline kriteerium toodete valmistamise ja kasutamise ning kasutamisjärgne keskkonnamõju. RTS EPD keskkonnadeklaratsioonid võimaldavad projekteerijatel, tellijatel ja ehitusettevõtjatel paremini mõista ehitusmaterjalidega seotud keskkonnaprobleeme.

Finnfoam (XPS), RTS EPD -keskkonnadeklaratsioon (PDF, 673 kb)

FF-EPS, RTS EPD keskkonnadeklaratsioon  (PDF, 613 kb)

FF-PIR, RTS EPD keskkonnadeklaratsioon  (PDF, 882 kb)

Tulppa, RTS EPD keskkonnadeklaratsioon  (PDF, 1140 kb)

Styroplast Oy, RTS EPD keskkonnadeklaratsioon  (PDF, 721 kb)

KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM

Keskkonnavastutustundlikkuse taseme tõendamiseks on Finnfoamil sertifitseeritud ja auditeeritud ISO 14001 keskkonnasüsteem.

  ISO 14001 sertifikaat   (PDF, 542 kB)

Finnfoam on koostanud materjalidokumendi, mis sisaldab Finnfoami toodete materjaliomadusi kõige levinumates keskkonnaklassifikatsioonides: LEED ja BREEAM. Dokumenti saab kasutada otse selle globaalse keskkonnaklassifikatsiooni kriteeriumide kontrollimiseks. 

Finnfoami soojustusmaterjale saab kasutada Põhjamaade luigemärgiga tähistatud objektidel

Ehitusprojekti töövõtjad, kontrollametnikud, projekteerijad ja tellijad on huvitatud soojustuse keskkonna- ja tervisemõjudest. Ehitusobjekt võib saada Põhjamaade luigemärgi, kui kõik ehitusplatsi ehitusmaterjalid vastavad tootegrupile kehtestatud kriteeriumidele.

Materjalide omadusi võrreldakse toote olelusringi hindamise alusel. Olelusringi hindamisel pööratakse tähelepanu hinnatava toote toorainele, tootmisprotsessile, materjalide kasutamisele ja ringlussevõtule.

Soome Luigemärk on osa Põhjamaade luigemärgise kontseptsioonist, mis kehtib ka Islandil, Norras, Rootsis ja Taanis. Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS ja Tulppa tooted on heaks kiidetud kasutamiseks Põhjamaade luigemärgiga hoonetes ja need on leitavad Põhjamaade luigemärgiga ehitustoodete andmebaasist. Finnfoam toodetel luigemärk puudub.