Keldrisein

Keldriseina soojustamine FINNFOAM CW-300 soojustusplaadiga.

Finnfoam Oy soovitab soojustada keldriseina eelkõige väljast Finnfoami tavaliste soojustusplaatide või spetsiaalselt keldriseina jaoks loodud CW-300 soojustusplaadiga. Ehitusstandardid soovitavad toimida samal viisil. Väljast soojustades säästetakse ruumi ja massiivne kandev sein hakkab ühtlustama siseõhu temperatuuri. Kui kelder on väljast soojustatud Finnfoam soojustusmaterjaliga, kaitseb see ka võimalikku veetõket teravate kivide eest.  

FINNFOAM CW-300 sulundiga vuuk tihendatakse tihendusmassiga.

VT ALLPOOL ANIMATSIOONI KELDRISEINA SOOJUSTAMISEST!

FINNFOAM KELDRISEINA SOOJUSTUSEGA CW-300/100 MM SOOJUSTUS JA VEETÕKKEPLAAT ÜHE PAIGALDUSEGA!

Finnfoam on loonud lahenduse sokli ja keldriseinte soojustamiseks, millega tehakse sama paigalduse käigus keldriseina soojustamine ja veetõke. VTT on lahendust testinud. Mainitud lahendus aitab oluliselt säästa tööjõukulusid ja parandada sokli niiskustehnilist toimivust. Kui plaatide vuugid tihendatakse elastse liimimassi või butüülmassi abil (näiteks ARDEX CA 20 P, Casco Aquaseal, Sikaflex AT Connection või Sika Lastomer 710 – butüül), muutub konstruktsioon täielikult suletuks ja vihmavesi valgub väljaspool tarindit piki Finnfoami kanalisatsiooni. Seest tulev niiskus saab aurustuda FINNFOAMis sokli vastas olevate soonte (10×15 mm) kaudu. Temperatuuri erinevuse tõttu on veeauru rõhk soontes palju suurem kui vundamendiplaadi läheduses. Veeaur liigub rõhuvahe tõttu allapoole, kondenseerub ja valgub veena kanalisatsiooni.

Tarindis üritatakse optimeerida sokli niiskustehnilist toimimist füüsikaseaduste alusel. Vesi ning sellega koos liikuv pinnas ei pääse väljast tarindisse sisse ja ventilatsioonikanalite töövõime püsib aastakümneid muutumatuna. Tarindis vundamendi vastas olevad ventilatsiooniavad suletakse ülalt ja sellega takistatakse välisõhu niiskuse sattumine ventilatsioonikanalitesse.

Lisaks keldriseina soojustamisele on oluline meeles pidada drenaaži ja nõuetekohast külmatõket.

Tarindis üritatakse optimeerida sokli niiskustehnilist toimimist füüsikaseaduste alusel. Vesi ning sellega koos liikuv pinnas ei pääse väljast tarindisse sisse ja ventilatsioonikanalite töövõime püsib aastakümneid muutumatuna. Tarindis vundamendi vastas olevad ventilatsiooniavad suletakse ülalt ja sellega takistatakse välisõhu niiskuse sattumine ventilatsioonikanalitesse.

Keldri seinte soojustusel (CW-300) on välispinnal väikesed sooned (2×2 mm) ja vesi voolab ära kanalisatsiooni. FINNFOAMi välispinnale võib paigaldada filtreeriva kanga, mis kaitseb sooni ja nende toimivus säilib ka keerukates tingimustes. Finnfoami välispinnal olev drenaaž, mida kaitstakse filterkangaga, võimaldab teostada väljastpoolt täitmist ka renoveeritavatel objektidel. Nii saab säästa kuludelt, sest pinnase masse ei ole vaja vedada edasi-tagasi. FINNFOAMi plaadi maapinnast ülalpool olev osa krohvitakse segu tootja juhiste kohaselt leeliskindla klaaskiudvõrguga. Pinnatöötluse võib teha tootja juhiste alusel ka kiviplaatidega.

FINNFOAM CW-300.

Soojustuse maapealne osa tuleb alati kinnitada mördiliimiga tugevasti sokli külge (nt. plaatimissegu või mördiga). Maapealset kinnitust võib tugevdada veel mehaaniliste klambritega (näiteks SK Tuote Viki klambrite vms,).

FINNFOAM TÖÖTAB KA KELDRISEINA VALUVORMINA 

Tugevat FINNFOAMi saab kasutada ka keldri seina välise valuvormina. FINNFOAMist ei pääse vesi läbi, kuid vuukide kaudu on see võimalik ning selle vältimiseks võib välisküljele paigaldada veetõkkeplaadi.

FINNFOAMi ja aurukindla veetõkkeplaadi vahele jäetakse ventilatsiooniava (veetõkkeplaat õiget pidi ehk augud FINNFOAMi suunas), mille kaudu FINNFOAMist läbi pääsenud väga väike veeauru hulk saab väljuda. Ventilatsiooniava kaudu ei saa välja lasta suurt niiskuse hulka, seetõttu peab soojustus olema aurukindel nagu on FINNFOAM. 

SEEST SOOJUSTAMINE VÄHESE RISKIGA – ILMA TUULUTUSVAHEDETA SEINA JA SOOJUSTUSE VAHEL! 

Pinnases olev niiskus üritab seinte kaudu sisse tungida ning elumajade keldrite seinte välispinnale tuleb tavaliselt panna veetõkkeks näiteks bituumenvilt. Kuna välisküljele on vaja veetõket ja sisse eraldi aurutõket, jääb nende vahele aeglaselt kuivav soojustus, millesse võib kergesti tekkida hallitus, kui konstruktsioonis kasutatakse orgaanilisi või hallitavaid materjale.

Hermeetilise ja hallitusvaba (VTT testitud) FINNFOAM soojustusega saab sisemise soojustuse teha minimaalse riskiga, kuna eraldi aurutõket ei ole sisse vaja. Oluline on, et Finnfoam soojustusmaterjal paigaldatakse mördi abil, milleks on näiteks plaatimissegu või renoveerimissegu, tihedalt seina vastu. Soojustuse ja seina vahele ei tohi jääda õhuvahesid ning abiks ei tohi kasutada talasid, kuhu võiksid moodustuda hallituskolded. Monoliitne betoon ja FINNFOAMi struktuur on niiskuskindel ja tihe. FINNFOAMi sisepind on soe ja sisevooder järgib siseõhu suhtelist niiskust.

VAADAKE ALLOLEVAT VIDEOT CW-300 PLAADI PAIGALDAMISE KOHTA!