Tugevus

Pööratud katusel, maapinnal külmatõkkena või plaatvundamendi soojustusena kasutatavate soojustusmaterjalide puhul tuleb teatada lühiajaline ja pikaajaline survetugevus, kuna soojustus satub nendel objektidel tugeva koormuse alla.

Pikaajalise survetugevuse ehk roomedeformatsiooni test kestab 50 aastase kasutusaja jaoks 608 päeva ja seetõttu kasutatakse nn. kiirtestina lühiajalist survetugevuse testi. Lühiajaline survetugevus saadakse soojustuse pigistamisel mõne sekundi jooksul 10% kokku või pikemal pigistamisel, kuni soojustus murdub. Testiga saadakse kõige kiiremini teada soojustuse tähtsaim omadus ehk selle pikaajaline survetugevus.

Tarindeid tuleb alati hinnata pikaajalise survetugevuse ehk roomedeformatsiooni (creep) alusel, mis näitab, kui palju soojustusmaterjal teatud koormuse all kokku vajub. Näiteks Finnfoam F-300 pikaajaline survetugevus on CC(2/1,5/50)130 ehk 130 kPa (u.13 tonni/m²). Finnfoamin F300 vajum on järelikult 50 aastaga koormuse mõjul ainult 1,5%.

Lühiajaline survetugevus on üksnes teadmiseks ja seda omadust ei pea projekteerimisel kasutama. Projekteerimisel tuleb arvestada pikaajalist survetugevust, mille alusel saadakse info maksimaalse kaalu kohta, millega toodet võib pikaajalise kasutuse jooksul koormata.

FINNFOAMi TUGEVUSOMADUSED:

Väikestest pooridest moodustunud ühtne ristuv struktuur kogu plaadi ulatuses teeb FINNFOAMi väga tugevaks. Lisaks jäigastab plaati sellel pinnal olev nn. nahk, kuna see muudab plaadi struktuuri kihiliseks. Pindadel on hea tõmbetugevus, tuumal hea survetugevus ja mõlemad on tugevasti teineteise külge kinnitunud. FINNFOAMi pooride struktuuris ei ole nõrku lülisid ning pooride vahel ei ole õhukanaleid ega liimitud kohti.

Finnfoami pikaajaline survetugevus standardplaatidel on plaadi tüübist sõltuvalt (F-200 – F-500) 90―210 kPa. Lühiajaline survetugevus on vastavalt 200 kPa kuni üle 500 kPa. Eritellimusel valmistame F-700 plaate, mille lühiajaline survetugevus on üle 600 kPa.

Soojustusmaterjalide omadused/tugevusklassid on järgmised:

F-200

F-200 pikaajaline survetugevus on üle 90 kPa ehk umbes 9 t/m². F-200 on mõeldud kerge koormusega objektidele külmatõkkeks ja aluspõranda soojustuseks, kuid seda võib kasutada ka seinte ja lagede soojustuseks. F-200 sobib suurepäraselt ka koormusjaotusplaadiks.

F-300

F-300 pikaajaline survetugevus on üle 130 kPa ehk umbes 13 t/m². F-300 saab eramutes kasutada peaaegu kõigeks. F-300 piisab tavaliselt ka kõnniteede ja õuealade külmakaitseks, kui seal ei esine raskeliiklust. Kergehitiste vundamentide alla paigaldamiseks on F-300 tugevus samuti piisav, kuid raskete ehitiste puhul kasutatakse tavaliselt F-400 ja F-500. 

F-400 

F-400 pikaajaline survetugevus on üle 180 kPa ehk umbes 18 t/m². F-400 kasutatakse ka raskeliikluse aladel nagu maanteed, tänavad ja veokiterminalide territooriumid. F-400 kasutatakse ka parkimisaladel, kus soojustuse peal ei ole vähemalt 300 mm jagavat pinnasekihti. F-400 kasutatakse samuti põrandaplaadi soojustusena tööstushallides, kus põrand peab taluma suuri koormusi nagu veokid, tõstukid, masinad, kõrged laoriiulid jne.  

F-500  

F-500 pikaajaline survetugevus on üle 210 kPa ehk umbes 21 t/m². F-500 kasutatakse objektidel, kus soojustus peab olema suure tugevusega, näiteks raudteede külmatõkkeks. F500 kasutatakse ka tööstushallide põrandatel, kus on kõrged riiulid või rasked masinad.  

F-600 ja F-700 

Need on eritooted, mida valmistatakse tellimusel. Neid kasutatakse näiteks tööstushallide põrandatel. Samuti kasutatakse neid eriti tugevaid soojustusmaterjale normaalsest suurema teljekoormusega raudteedel.