TÕELISE ENERGIATÕHUSUSE EELDUSEKS ON HEA SOOJUSTUS

TÕELISE ENERGIATÕHUSUSE EELDUSEKS ON HEA SOOJUSTUS Hoonete energiatõhususest rääkides alustatakse sageli tehnoloogiast, kuigi põhirõhk peaks olema nende konstruktsioonilisel energiatõhususel. Tänu tõhusale soojustusele ei lahku majast soojust, mis vähendab hoone kütteenergiavajadust. Hea soojustus on hoone energiatõhususe parandamiseks kõige tõhusam viis. Konstruktsiooniline energiatõhusus muutub tähtsamaks, kui hoonete energiatõhususnõuded muutuvad hoonete energiatõhususe direktiiviga (EPHD) oluliselt rangemaks. Efektiivne soojustus

PET KEEMILINE RINGLUSSEVÕTT | INNOVATIIVNE VÄÄRTUSAHEL VÕIMALDAB KASUTADA KLEEBISEJÄÄTMEID EHITISTE SOOJUSTUSMATERJALI TOORAINENA

PET KEEMILINE RINGLUSSEVÕTT | INNOVATIIVNE VÄÄRTUSAHEL VÕIMALDAB KASUTADA KLEEBISEJÄÄTMEID EHITISTE SOOJUSTUSMATERJALI TOORAINENA Ainulaadne ringmajanduse väärtusahel toetab UPM Raflataci kleebisejäätmete ringlussevõttu, tagab PET tooraine tarnimise Inosence Polyolile ja suurendab ringlussevõetud tooraine osakaalu Finnfoami soojustusmaterjalide tootmisel. Innovatiivses plasti keemilise ringlussevõtu protsessis sulatatakse ringlussevõetav PET-plast koos silikooniga glükolüüsimeetodil kõrgel temperatuuril vedelasse vormi. Pärast erinevaid destilleerimis- ja töötlemisetappe muutub PET-plast