PET KEEMILINE RINGLUSSEVÕTT | INNOVATIIVNE VÄÄRTUSAHEL VÕIMALDAB KASUTADA KLEEBISEJÄÄTMEID EHITISTE SOOJUSTUSMATERJALI TOORAINENA

Ainulaadne ringmajanduse väärtusahel toetab UPM Raflataci kleebisejäätmete ringlussevõttu, tagab PET tooraine tarnimise Inosence Polyolile ja suurendab ringlussevõetud tooraine osakaalu Finnfoami soojustusmaterjalide tootmisel.

Innovatiivses plasti keemilise ringlussevõtu protsessis sulatatakse ringlussevõetav PET-plast koos silikooniga glükolüüsimeetodil kõrgel temperatuuril vedelasse vormi. Pärast erinevaid destilleerimis- ja töötlemisetappe muutub PET-plast vedelaks plastitooraineks, st polüooliks. Finnfoam kasutab seda oma tõhusate FF-PIR soojustusplaatide toorainena, asendades seeläbi esmase plastmaterjali kasutamise ümbertöödeldud materjaliga. Pildil on Inosence Polyoli keemik Jacob Veldmeijer.

UPM Raflatac Oy, Inosence Polyol Oy ja Finnfoam Oy on loonud innovatiivse ressursitõhusust parandava koostöömudeli. Selles töödeldakse UPM Raflataci poolt oma klientidelt kogutud raskestikasutatavad PET plastijäätmed Inosence Polyoli väljatöötatud protsessis polüooliks.

Finnfoam omakorda kasutab polüooli polüisotsüanuraadi ehk FF-PIR soojustusplaatide teise peamise toorainena. Alates kevadest on Finnfoam suurendanud ümbertöödeldud polüooli osakaalu FF-PIR soojustusplaatide tootmisel ja sügiseks on esmane plasttooraine täielikult asendatud ümbertöödeldud toorainega.

Üldiselt võetakse PET-plasti, näiteks joogipudeleid, Euroopa tasandil ringlusse juba üsna tõhusalt. Näiteks Soomes ringleb PET joogipudelitest juba üle 90%. Soome ettevõttekolmiku välja töötatud meetod keskendub nüüd just raskesti ringlussevõetavatele PET-jäätmetele, mida pole varem olnud võimalik mehaaniliste meetoditega ringlusse võtta. Ringlussevõtuprotsessis on materjali ümbertöötlemise väärtus isegi tõusnud.

MITMEKIHILISTE KILEDE RINGLUSSEVÕTT ON KEERULINE

Ligikaudu 80% kleepsiltide alusmaterjalidest valmistatakse paberist ja nende ringlussevõtuprotsessid on hästi välja kujunenud. Probleeme on tekitanud ülejäänud 20 protsenti, mis on seni moodustanud suure jäätmevoo.

See viiendik kleebiste alusmaterjalidest on PET-põhised kiled, mille peal on äärmiselt õhuke silikoonikiht. Silikoon moodustab sildi kleepuvale küljele libeda vastupinna, kust saab sildi ühtlaselt eemaldada. Nende fraktsioonide eraldamine on keeruline, mistõttu on need PET-plastist aluskiled varem jõudnud põletamisse.

„Ringlussevõetud PET-plastist valmistatakse sageli ühekordseid või lühiajalise kasutuseaga tooteid. Meie lahenduses tehakse ringlussevõetud toorainest soojustusmaterjal ehk püsitoode, mis seob süsinikku praktiliselt aastakümneid. Meie väärtusahel vastab isegi kriitilisele analüüsile ja lisaks oleme suutnud muuta kleebisetööstuse veidi jätkusuutlikumaks,” ütleb Juha Virmavirta, kes vastutab UPM Raflataci RafCycleTM-nimelise ringlussevõtuteenuse äritegevuse eest.

UPM Raflatac kogub oma klientidelt PET-põhist kleebisekilet ja Inosence Polyol kasutab osa sellest siis polüooli tootmiseks. UPM Raflataci kogutud PET kleebisekiledest koosnev materjalivoog tagab polüooli tootmiseks vajaliku tooraine ühtlase kvaliteedi ja koguse.

SALATINA RINGLUSSE

PET-plast tagab kleebiste alusmaterjali kiires tootmisprotsessis vajaliku tõmbetugevuse. Tänu sellele saab kasutada ka väga õhukest aluskihti: selle paksus on umbes 20-30 mikronit ehk üks miljondik millimeetrit.

Kile minimaalne paksus on tootmises hädavajalik: mida õhem on materjal, seda rohkem mahub seda rulli ja seda harvemini tuleb neid vahetada. Materjali minimaalne paksus raskendab aga selle käitlemist ringlussevõtuprotsessis.

„Kui PET aluskile protsessi alguses purustatakse, muutub see kergeks “plastsalatiks”, mida on raske töödelda. Doseerimisprotsessi väljatöötamine võttis aega kaks aastat,” kirjeldab Inosence Polyoli tegevjuht Sami Häkkinen.

SILIKOON FILTREERITAKSE VEDELAST PLASTIST VÄLJA

Lisaks õhukese PET-puru käitlemisele on probleemiks olnud silikooni eraldamine PET-plastist, mida ei saa teha mehaaniliste meetoditega. Inosence’i protsess põhineb glükolüüsimeetodil, milles ringlussevõetav PET-plast ja silikoonid sulatatakse kõrgel temperatuuril vedelasse vormi.

Pärast erinevaid destilleerimis- ja töötlemisetappe muutub PET-plast vedelaks plastitooraineks, st polüooliks. Kuna polüooli ja silikooni tihedus on selgelt erinev, saab neid protsessi käigus eraldada ja filtreerida.

“Protsessi filtreerimisetapp on üldse äärmiselt täpne. Peened mustuseosakesed filtreeritakse välja kuni ühe mikroni täpsusega,“ ütleb Häkkinen.

Inosence Polyoli tootmisettevõte asub Salos, umbes kilomeetri kaugusel Finnfoami tehasest. Selle tehniline võimsus on kuni 10 000 tonni polüooli aastas.

POLÜOOLIST TULEKINDEL JA TÕHUS SOOJUSISOLATSIOON

Finnfoam toodab Salos populaarseid FF-PIR soojustusmaterjale, mis on soojustusvõime poolest kõige tõhusamad materjalid. Seega on polüool lisaks MDI-le ehk isotsüanaadile FF-PIR soojustusplaatide teine peamine tooraine.

„Meie lahendus on suurepärane näide keemilise ringlussevõtu potentsiaalist. See teeb võimalikuks paljude raskestieraldatavate materjalide eraldamise ja ringlussevõtu. Uued säästlikud ja ökoloogilised ringlussevõtumeetodid kujundavad ka seadusandlust nii, et ringlussevõtu kohustus suureneb veelgi ja jäätmete põletamine väheneb, mis on loomulikult väga hea aspekt,“ ütleb Finnfoami tegevjuht Henri Nieminen.

Aastakümneid ringlussevõttu ja ringmajanduse lahendustesse investeerinud Finnfoam ehitab praegu Salosse polüstüreeni keemilise ringlussevõtu tehast.

„Minu enda seisukoht on juba aastakümneid olnud, et pole olemas jäätmeid, on vaid toorained. Tuleb lihtsalt välja mõelda, kuidas neid kasutada,” võtab Nieminen selle kokku.

Lisainfo:

Juha Virmavirta, direktor, RafCycle-kierrätyspalvelu, UPM Raflatac Oy, tel +358 40 504 7899

Henri Nieminen, tegevdirektor, Finnfoam Oy, tel +358 400 636 992

Tegevjuht Sami Häkkinen, Inosence Polyol Oy, tel +358 400 733 475

UPM RAFLATAC OY

UPM Raflatac on innovaatiliste, nutikate ja jätkusuutlike kleebismaterjalide ja -teenuste teerajaja. Pakume kvaliteetseid materjale brändi-, reklaam- ja teabekleebisteks ning funktsionaalseks märgistamiseks. Meil on ülemaailmne tehaste, jaotusterminalide ja müügiettevõtete võrgustik. Firmas töötab umbes 3000 inimest ja meie 2021. aasta käive oli 1,7 miljardit eurot. UPM Raflatac on UPM kontserni osa. Me töötame välja uuenduslikke, jätkusuutlikke ja nutikaid tuleviku märgistuslahendusi alternatiivina fossiilsest toorainest valmistatud toodetele. Lisateavet leiate veebilehelt www.upmraflatac.com.

FINNFOAM OY

40-aastase kogemusega Soome pereettevõte Finnfoam pakub ja arendab turul kõige arenenumaid konstruktsioonilisi energiatõhususlahendusi ehitamise ja ehitise kasutamisaegse süsinikujalajälje vähendamiseks. Finnfoam Group on tuntud kui ökoloogiline teerajaja ehituses, kelle innovatiivne arendustegevus on teinud Finnfoamist ühe juhtiva plastist soojustusmaterjalide tootja Läänemere regioonis. Pädevus, kvaliteet ja kliendikesksus tagavad turvalised lahendused mistahes soojustustarbele. Tänapäeval kuuluvad ettevõtte tootevalikusse kõik üldiselt kasutatavad kõvad ja hallitusvabad soojustusmaterjalid FINNFOAM (XPS), FF-EPS ja FF-PIR ning Tulppa märgruumiplaadid. Finnfoami tehased paiknevad Soomes, Rootsis, Eestis, Leedus ja Hispaanias. Salos asuvad ka ettevõtte peakontor ja tootearendusüksus.

INOSENCE POLYOL OY

Inosence Polyol Oy on 2016. aastal asutatud Soome-Hollandi keemiatehnoloogiaettevõte. Alates 2019. aastast on Inosence Salo tehases tootnud ringlussevõetaval PET-plastil põhinevat polüesterpolüooli ja etüleenglükooli. Inosence on välja töötanud oma polüesterpolüoolid ja ainulaadse tootmisprotsessi koos ülitäpse filtreerimissüsteemiga, mis võimaldab saada tõeliselt puhast lõpptoodet.

Inosence’il on tugev oskusteave polüuretaanirakenduste alal ja üheks tugevuseks ongi võimalus valmistada polüoolilahendusi rätsepatööna vastavalt polüuretaani lõppkasutaja tellimusele.