MATERJALITÕHUSAD LAHENDUSED

Materjalide kasutamise optimeerimisega on võimalik ehituse süsinikujalajälge oluliselt mõjutada. Ehitamist tuleb teha lihtsamaks ja materjalide kasutamist vähendada, kuna see toob kaasa mitte ainult kulude kokkuhoidu, vaid ka keskkonnasäästu. Just selleks on Finnfoam välja töötanud lahendused, mis võimaldavad tarindimaterjalide optimaalset kasutamist, nende tehnilisi omadusi ära kasutades.

ÕIGE KÜLMATÕKE TOOB KAASA OLULISELT VÄIKSEMAD HEITKOGUSED

Hoone külmatõkke tegemisel on pinnase massivahetus olnud traditsiooniliselt üks suurimaid süsinikdioksiidi heitkoguseid põhjustavaid tööetappe. Sellele lisaks põhjustab heitmeid vana mulla äravedu ja uue mulla võimalik vedu objektile veokitega. Mida rohkem pinnast tuleb välja vahetada, seda suurem on töö ja tarindi süsinikujalajälg.

Õige külmatõkke kasutamisega on aga võimalik oluliselt mõjutada massivahetuse süsinikdiooksiidi heitkoguseid. Finnfoami lahendustega saab külmatõkke ehitada lihtsamalt, kulutõhusamalt ja energiasäästlikumalt.

Suurepärase soojustusvõime, läbivajumis- ja vettimiskindluse tõttu on Finnfoam isolatsiooni puhul vaja vähem massivahetust ja soojustusmaterjali. See tähendab, et kogu ehitusperioodi süsinikujalajälg väheneb. Lisaks ehitusetapi heitkoguste vähenemisele paraneb hoone energiatõhusus nii kasutamise ajal kui kogu olelusringi jooksul.

RESSURSITÕHUSUS TOOB MITMESUGUST KOKKUHOIDU

Ehitusest tekkivad heitkogused arvutatakse kilogrammide põhjal. Mida ressursi- ja materjalitõhusam tarind, seda vähem heitkoguseid see tekitab. Praktikas tähendab see vähem ja kergemaid, kuid siiski energiasäästlikke materjale.

Näiteks meie FF-FLOOR põrandakattelahendus on välja töötatud täielikult seda eesmärki silmas pidades. Lahenduse 3D struktuur võimaldab vähendada betooni kogust ja asendada see kerge soojustusega, mis parandab ka tarindi energiatõhusust.

FF-FLOOR lahenduses on osa betoonist asendatud FF-EPS soojustusega ning saadud sellega tarind, mis on oluliselt kergem, odavam ja millel on oluliselt väiksem süsinikujalajälg kui traditsioonilisel põrandalahendusel. Kasutatava FF-EPS soojustuse kuupmeeetri hind on vaid pool betooni hinnast. Tänu väiksemale betoonikulule saavutatud kaalusääst on märkimisväärne, kuna FF-EPS isolatsioon kaalub vaid 20 kg/m3, aga betoon 2200 kg/m3.

Betooni asendamine soojustusega parandab loomulikult ka põrandatarindi soojusisolatsiooni ning vähendab seega süsinikujalajälge ja eluasemekulusid kogu hoone olelusringi jooksul, võrreldes tavapärase põrandalahendusega.

SOOJUSTA TÕHUSAMALT, KUID VÄHEMA MATERJALIGA

Rangemad energiatõhususnõuded on tugevalt tekitanud kasvava vajaduse niiskuskindlate ja tõhusate soojustusmaterjalide järele, mis hoiavad tarindi paksuse mõistlikes piirides ja on tulekindlad.

Sellise kvaliteetse soojustusmaterjaliga on võimalik soojustada tõhusamalt, kuid väiksema materjalikuluga. See on ressursi- ja materjalitõhususe tähtsaim aspekt ning just seda me Finnfoamis püüamegi oma lahendustega edendada.

Finnfoami toodetest võimaldab FF-PIR soojustus õhukest, kuid tõhusat isolatsiooni. Eelkõige uusehituses on selle eelised ilmsed, sest tõhus ruumikasutus on uusehituse üks tähtsamaid kriteeriume. Õhukeste tarindite puhul ei lähe olulised kuupmeetrid kaduma ja kogu pinda saab hästi ära kasutada – soojustusest kübetki ohverdamata.