Polüstüreeni ringlussevõtt lahusti abil

SALOSSE EHITATAKSE TEEDRAJAVAT 10 MILJONIT EUROT MAKSVAT PLASTI KEEMILISE RINGLUSSEVÕTU TEHAST – PUUVILJADEST VÄLJA TÖÖTATUD INNOVATIIVNE LAHUSTI

Finnfoam ehitab Salosse polüstüreeni keemilise ringlussevõtu tehast, milles suudetakse kasutatud, isegi määrdunud vahtplastsoojustused energia- ja kulutõhusalt soojustusmaterjalide toormena taaskasutusse võtta. Ringlussevõtuprotsessile ja selles kasutatavale uuele keskkonnasõbralikule lahustile on taotletud patenti.

Ringmajandusse investeeriv soojustusmaterjalide tootja Finnfoam ehitab Salosse polüstüreeni ehk XPS ja EPS soojustusmaterjalide keemiliseks ringlussevõtuks piloottehase. Investeeringu koguväärtus tõuseb üle 10 miljoni euro.

”Me arendame pidevalt oma protsesse ressursitõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks ning püüame leida ringmajandusel põhinevaid lahendusi. Tänu sellele keemilise ringlussevõtu tehasele saame tulevikus oma soojustustoodete valmistamisel kasutada veelgi rohkem ringlussevõetud materjali,” ütleb Finnfoami tegevjuht Henri Nieminen.

PUHASTUSPROTSESS ON VÕTMEKÜSIMUS

Ringlussevõtus on püsivaks väljakutseks fraktsioonide puhtus, nii ka ringlussevõetava plastsoojustuse puhul. Eriti ehitusplatsidel kogutud soojustusmaterjalijäätmed on sageli määrdunud: need võivad sisaldada näiteks liiva, betooni või uretaanliimide jääke.

Puhastussüsteemi seadmete kompleksi väljatöötamine on olnud kogu ringlussevõtuprotsessi arendustöö oluline osa. Laborietapi miniatuursetest versioonidest on tänaseks välja arendatud tööstuslikud seadmed. Ringlussevõtuprotsessis muundatakse polüstüreen uue innovatiivse lahusti abil täiesti vedelaks, muutes selle kergesti eraldatavaks lisandite kurnamise teel.

Pärast puhastamist aurustatakse lahusti uuesti ja tahkesse vormi taastatud polüstüreen muudetakse graanuliteks, mida saab kasutada toormena soojustusmaterjalide tootmisel.

Finnfoami tööstuskompleksis asuvale tehasele rammitakse praegu vaiu ja sinna tuleb muuhulgas 12-meetrine aurustustorn. Tehas plaanitakse käiku lasta 2023. aasta lõpuks.

Isolatsiooni ringlussevõtuprotsess

PUUVILJAPÕHISE LAHUSTISEGU JA RINGLUSSEVÕTUSÜSTEEMI PATENDID OOTEL

Keemiline ringlussevõtuprotsess koos puhastus- ja aurustusseadmete ning lahustitega on kolmeaastase arendusprotsessi tulemus. Arendustöös on Finnfoamil olnud pikaajaliseks partneriks Brightplus. Eesmärgiks oli leida parim viis termoplastide, näiteks polüstüreeni, võimalikult energiasäästlikuks ringlussevõtuks.

“Keemiline ringlussevõtt lahustamise abil on parem kui tavapärane mehaaniline protsess, sest lahustist on lihtne füüsilisi lisandeid eemaldada. Ja kui plastik on molekulaartasandi ehitusmaterjalideks tagasi lahustatud, saab neid energiatõhusal viisil taas kasutada toormena soojustuse tootmises,”selgitab Jarkko Leivo Brightplusist .

Oluline oli tuvastada, milline lahustivariant säilitab veeldatud polüstüreeni polümeerstruktuuri kõige paremini, mis puhul selle muutmine uuesti toormeks on kõige lihtsam. “Protsessis kasutatav lahusti on orgaaniliste, mõnel söödaval puuviljal põhinevate lahustite segu,” ütleb Leivo. Patenti on taotletud nii lahustile kui ka tervele ringlussevõtuprotsessile.

LOGISTIKALE LISAHOOGU ETTEVÕTTE OSTUGA

Plasti ringlussevõtus on lisaks fraktsioonide puhtusele väljakutseks piisava materjalikoguse hankimine. Finnfoam lahendas selle väljakutse, omandades poole PS Processing Oy aktsiakapitalist Laitilas. Ettevõte on spetsialiseerunud EPS plasti kogumisele ja ringlussevõtule ning pakub nüüd Finnfoamile selleks juba valmis kanaleid.

„Selle ostuga tagame, et materjali riglussevõtuks on piisavalt,“ sõnab Nieminen kokkuvõtteks.

PS Processing Oy omab enam kui 10-aastast kogemust polüstüreeni kogumisel ning ringlussevõetud materjalis sisalduvad lisandid on alati olnud probleemiks. “Finnfoami välja töötatud tehnoloogia toetab polüstüreeni kogumist hästi, sest määrdumine ei ole enam probleem,” ütleb Santeri Sulo, PS Processing Oy kaasomanik.

Varem tarnis PS Processing suure osa materjalist ringlussevõtuks välismaale. Materjali ringlussevõtul siseturul piseneb selle süsinikujalajälg transpordivajaduse vähenedes oluliselt.

Plast on odav, vastupidav ja ressursitõhus materjal, mis taaskasutamisel lahendab paljud sellega seotud probleemid. Finnfoam investeerib 10 miljonit eurot plasti keemilise ringlussevõtu piloottehasesse, milles kasutatavale lahustile ja puhastusseadmetele on hankimisel patent.

TAASKASUTUS LAHENDAB PALJUD PLASTIGA SEOTUD PROBLEEMID

Finnfoam on seisukohal, et plastikut kritiseeritakse tihti asjatult, sest see on ohutu, vastupidav ja odav materjal. Näiteks niiskuskindlates soojustustes on plast suurepärane materjal nii omaduste kui ka ressursitõhususe poolest. Plastiga seotud probleemid tulenevalt peamiselt sellest, mis juhtub plastiga pärast kasutamist.

“Plast on tõeline taaskasutatav vastupidav toode ja me usume, et selle tõhus ringlussevõtt pakub lahenduse paljudele plastiga seotud probleemidele,” võtab Nieminen teema kokku.